Inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 15 maj 2024

RF-SISU Östergötland arbetar med olika insatser för föreningar som är aktiva i inkluderingsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer välkomnande och inkluderande verksamhet.

Idrottsrörelsen är en av den största mötesplatsen i Östergötland där vi möts som föräldrar, ledare, spelare, domare och vänner. Idrotten som en arena för inkludering är en fråga om vad olika aktörer gör när olika grupper möts och på vilket sätt människor tillåts påverka verksamhetens mål och mening. Det handlar om delaktighet och påverkan. Därför är det viktigt att vi skapar en miljö där dessa möten kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöverskridning.

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsfamiljen ska alla värderas lika – oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning.

Inkludering och mångfald handlar om att ta tillvara på möjligheter och undanröja hinder – att vi på alla plan och nivåer – tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Idrottsrörelsens övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund.

Informationsmaterial på andra språk

Är din förening i behov av en informationsfolder om idrott på olika språk? Foldern Idrott – en bra start i livet finns nu i uppdaterad version på olika språk: svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska.

Materialet kommer även att tryckas och vara tillgängligt för beställning. Mer info kommer inom kort.

Ladda ner foldern med alla språken samlade Pdf, 3 MB.

Video med teckenspråkstolkad version av foldern

På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du mer informationstexter på olika språk.

Parasport

I Östergötland vill vi att fler personer med funktionsnedsättning hittar en idrott att utöva och att fler föreningar ser vinsterna av att erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet att utöva en idrott hos dom.

Förutsättningar för idrotten och möjligheterna för person med funktionsnedsättning ser olika ut och ibland fungerar det utmärkt att personer är med i ordinarie verksamhet, ibland kan det behövas andra förutsättningar. I vilket fall som helst kan vi tillsammans hjälpas åt att skapa idrott för fler.

De målgrupper som traditionellt tillhör Parasporten är personer med rörelsenedsättning, personer med synnedsättning samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har möjlighet att delta i tävlingssammanhang i vissa idrotter inom Parasporten.

Om ni har funderingar kring Parasport, frågor kring utbildning eller något annat ni tänker på kring idrott för personer med funktionsnedsättning, tveka inte att kontakta oss.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Maja Johansson

Sakkunnig paraidrott

010-476 48 50

Idrottskonsulent med ansvar för idrott för personer med funktionsnedsättning

Folder på olika språk

Denna folder är nu uppdaterad med text på olika språk.

Trygg och inkluderande idrott

Här hittar du stöd och utbildningsmaterial för att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö.