Mens, kost och träning

Sidan uppdaterades: 6 december 2023

Den här utbildningen syftar till att skapa ett bredare samtal om mens, kost och träning. Den är för tjejer från 14 år och äldre med deras tränare/ledare. Tanken är att få öka förståelse och kunskap kring hur vi skapar ett hållbart idrottande där menscykeln är en del.

Vår ambition är att skapa en öppnare dialog i träningsgruppen och att du som individ reflekterar över förutsättningarna för ditt eget idrottande.

Innehåll

  • Öka förståelsen och vikten av en hållbar idrott
  • Öka kunskaperna om hur träning, kost och vila hänger samman
  • Öka kunskapen om menscykeln och dess faser
  • Öka kunskapen och bryta tabun så att fler kan prata om mens med tränare och sina kompisar

Upplägg

  • För tjejer från 14 år + ledare/tränare: kurs 2,5 timme, med utbildare
  • För tjejer 13 år och yngre + ledare/tränare: här har vi ett material föreningen kan få att jobba med

Vill er förening ha en kurs i Mens, kost och träning? Välkommen att kontakta din idrottskonsulent!

Sidan publicerades: 31 januari 2023