Idrottens hjärta klappar för folkbildning

RF-SISU Östergötland har en lång tradition av att jobba med folkbildning och framför allt med lärgruppen som metod. En lärgrupp består av en mindre grupp människor som samtalar och reflekterar med syfte att utveckla såväl individen som föreningen. Under vecka 42 kommer vi att rikta extra uppmärksamhet mot idrottens folkbildning och sprida kunskap och goda exempel i våra sociala medier.

Sidan uppdaterades: 17 oktober 2023

Idrottskonsulenterna på RF-SISU Östergötland jobbar kontinuerligt för att utbilda och utveckla styrelser, ledare, föräldrar och utövare som är aktiva inom idrotten. Vi erbjuder folkbildning i samverkan med idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Att lära av varandra är lärgruppens mantra medan kurs och föreläsning handlar om att lära av någon annan.

Hur ser det ut i din förening?

Utveckling handlar mycket om att våga utmana er egen förening. Vilka är era största utmaningar? Hur kan ni lösa dem? Hur har andra gjort? Kontakta oss på RF-SISU Östergötland så får ni stöd av en av våra erfarna idrottskonsulenter. Att samarbeta med oss är enkelt. Kontakta våra idrottskonsulenter här.

Stödmaterial och verktyg

Här hittar ni en mängd stödmaterial för lärgrupp och lärgruppsledare:

Fokusvecka folkbildning 16–22 oktober

Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram för att ta del av fler inspirerande exempel på hur folkbildning kan se ut och hur den kan utveckla din förening. #IdrottenHjärtaFolkbildning

Sidan publicerades: 17 oktober 2023

Kontakta våra idrottskonsulenter

Är din förening i behov av utbildning eller något annat stöd från oss är ni välkomna att kontakta oss.