Idrottsklivet ska ge fler barn en meningsfull fritid

Regeringens satsning möjliggör förstärkt arbete i Skäggetorp och Navestad.

Den nationella satsningen Idrottsklivet är nu i full planering i Östergötland. Det är områdena Skäggetorp i Linköping samt Navestad i Norrköping samt närliggande områden som aktiveras i regeringens satsning. Målet är att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga genom att öka den föreningsledda idrotten.

Vi kommer behöva tänka utanför boxen och testa nya metoder som i sin tur kommer gynna hela den svenska idrottsrörelsen, säger Hans Wetterhall på RF-SISU Östergötland.

Sidan uppdaterades: 5 oktober 2023

Satsningen Idrottsklivet skapas för att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta, vilket alltså är två i Östergötland. Regeringen tillför ett årligt stöd på 100 miljoner under en treårsperiod till idrottsrörelsen. I Östergötland skapas därmed möjlighet att växla upp det arbete som RF-SISU i samverkan med föreningar och andra aktörer byggt över flera års tid. Den erfarenhet som skapats lokal växlas nu upp med ökat stöd i arbetet från specialidrotterna.

RF-SISU har rollen som samordnare, att likt spindeln i nätet skapa en lokal plan för varje utvalt område tillsammans med de specialidrottsförbund som kommer verka på platsen via lokala föreningar. Löpande kommer RF-SISU att arbeta som länken mellan de många aktörer som involveras samt i rollen som studieförbund erbjuda bildning.

Nyckelfaktorer är att vi tillsammans jobbar långsiktigt och med fokus på att skapa stabila föreningar som kan verka i områdena. Två andra viktiga nycklar blir att nå föräldrar samt att hitta en tät samverkan med skolan, tror Hans Wetterhall.

Hans är sakkunnig i inkluderande och jämställd idrott på RF-SISU Östergötland, men arbetar också på nationellt plan med satsningen Idrottsklivet som verksamhetsutvecklare i den centrala arbetsgruppen.

Totalt kommer 14 olika specialidrottsförbund att delta i satsningen, varav sex i Östergötland. Det handlar inledningsvis i Navestad om fotboll, handboll och korpidrott och i Skäggetorp om de tre nämnda samt basket, brottning och simidrott.

Alla deltagande idrotter har gjort en egen programförklaring för Idrottsklivet som ska ha tydlig koppling till projektets mål såväl som idrottsrörelsen strategiska arbete.

Det blir viktigt att göra saker tillsammans mellan nya aktörer och de som redan är etablerade i områdena. Vi behöver tänka utanför boxen, vågar testa nya saker – nya metoder. Det kommer stärka idrottsrörelsen i stort, vi kan ta med lärdomar och nya metoder vidare, säger Hans.

Just nu pågår förberedande arbete lokalt där specialidrottsförbund och RF-SISU-distriktet arbetar fram de lokala planerna. Utbildnings och utvecklingsinsatser hos utförarna tar sedan vid i november och senare i höst ska verksamheten vara igång. Utförande på plats sker av lokala föreningar, vilka dessa blir är en del av planeringsprocessen.

Hans ser fram emot det fortsatta arbetet.

Jag tycker det känns jättespännande. Jag har jobbat länge inom idrotten och det jag kan se i mötet med Specialförbundet är att många nu förstår att det inte bara handlar om den egna idrotten utan det större syftet att få fler barn och unga aktiva i idrottsrörelsen, att fler ska bli en del av gemenskapen. Man vill samverka på ett annat sätt nu, här har vi en gemensam arena där vi kan hitta möjligheter och komma framåt – det kommer stärka den svenska idrottsrörelsen, tror Hans och avrundar:

Genom Idrottsklivet kan vi utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst.

Målsättningen med Idrottsklivet är att öka:

  • Antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Antalet IF som bedriver verksamhet i angivna områden.
  • Antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
  • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

Välkommen att kontakta Hans Wetterhall för mer information.

Hans Wetterhall med en handboll i händerna

Sidan publicerades: 5 oktober 2023