Hälften av alla barn - och ungdomsföreningar
i Östergötland saknar träningstider

Var fjärde idrottsförening upplever ett stort behov av mer tid och nästan lika många tvingas säga nej till nya medlemmar på grund av detta. Allra värst är situationen för föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet.

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Träningstider är en flaskhals för många barn- och ungdomsföreningar i våra kommuner och idrottsföreningarna kan inte bära det här oket själva. Vi ligger 25 år efter Danmark i att samla kunskap och stimulera nybyggnation av idrottsanläggningar för dagens och framtidens behov. Regeringen behöver sätta fart för att komma i kapp och inrätta en nationell anläggningsfond för att hjälpa till att bygga bort bristen på idrottsytor, säger Ylva Thörn, ordförande RF-SISU Östergötland.

Riksidrottsförbundets anläggningsenkät från 2022 visade att var fjärde idrottsförening upplever ett stort behov av mer tid och nästan lika många tvingas säga nej till nya medlemmar på grund av detta. Vid en ny bearbetning av statistiken ser vi nu att det är föreningar som främst riktar sig till barn och ungdomar som har de allra största utmaningarna. I Östergötland upplever som många som 48% procent av de föreningar som har hög majoritet av barn och unga att de är i stort behov av fler tider, vilket är över rikets snitt.

Det är allvarligt och oroväckande att så många barn- och ungdomsföreningar upplever en brist på tider för att bedriva sin verksamhet. Att behöva tacka nej till nya medlemmar är både en förlust för föreningen och samhället. Många föreningar gör vad de kan för att få ihop sina scheman, men barn och ungdomar kan inte anpassa sig som vuxna, säger Ylva Thörn.

För föreningen blir tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer helt avgörande för verksamheten och i förlängningen folkhälsan i stort. Att tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av platsbrist är en direkt motvikt till detta. På anläggningen eller idrottsmiljön pågår inte bara den fysiska ansträngningen. På platsen sker möten över gränser, folkbildning, läxläsning samtidigt som platsen har möjlighet att bidra till ökad trygghet i vår omgivning med levande stadsdelar och möjlighet till en meningsfull fritid.

För att få bukt med problemet så behöver insatser göras:

  • Föreningslivet behöver vara anpassningsbart och öppen för nya idéer.
  • Kommuner behöver ständigt arbeta med sin anläggningssituation och utvärdera var behoven är som störst.
  • Staten behöver bidra med en nationell anläggningsfond som en katalysator för nya innovativa anläggningar.

En förening som känner av bristen i sin vardag är Nikegymnasterna, ordförande Klas Nyström beskriver:

Den stora utmaningen är att vi inte kan ta emot alla de barn och ungdomar som vill in och det känns helt ruttet. Vi kan heller inte ge våra tävlingsgymnaster de förutsättningarna de behöver för att utvecklas.

Idrottskollegan i Motala Gymnastikförening upplever samma sak:

Jag skulle kunna förklara det som en lång uppförsbacke där vi aldrig kommer över toppen riktigt. Våra grupper är maxade, alla halltider är bokade och vi får gång på gång säga nej till barn som inte vill något annat än att gympa. Med en anpassningsbar hall hade vi kunnat använda tiden det tar att plocka in och ut till att erbjuda fler barn och ungdomar en plats i gympabubblan. Att stå och trampa på stället när det enda vi vill är framåt svider, säger ordförande Hilda Strömberg.

Norrköpings Kappsimningsklubb, ordförande Andreas Evlinger lever i samma utmaning:

Bristens på simyta i Norrköping gör att vi har utmaningar i vår verksamhet. Exempelvis att erbjuda flera olika simidrotter och simtider så att barn- och ungdomsgrupper inte behöver träna sent på kvällarna. Vi skulle också vilja ge större möjligheter för våra tävlingsgrupper. NKK vill med sin breddverksamhet av barn-, ungdoms- och tävlingsgrupper utveckla simkunskapen och simidrotten i Norrköping och detta blir mer och mer utmanande.

För mer information, se kontaktuppgifter till höger (eller nedan vid mindre skärm).

Sidan publicerades: 5 september 2023