Anläggningsträff

RF-SISU Östergötland tillsammans med Linköpings kommun bjuder in samtliga
idrottsföreningar inom Linköpings kommun till en anläggningsträff.

Sidan uppdaterades: 30 januari 2024

Ni kommer få en inblick i hur den politiska processen fungerar gällande idrottsfrågorna.
Vi kommer informera om vilka anläggningar som är på gång i kommunen. Hur samverkar
RF-SISU och kommunen kring de olika bidragen. Vi vill också ta del av era behov och
utmaningar kring anläggningsfrågorna.

Plats:

Quality Hotel Ekoxen, Linköping

Datum:

onsdag 28 februari 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Anmälan:

Senast onsdag 21 februari 2024, kl. 23.30

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Kontakt

Johan Råsbrink

Verksamhetschef/ Idrottsstrateg (Anläggning & idrottsjuridik)

010-476 50 70