Grundutbildning för tränare - Norrköping

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll.

Sidan uppdaterades: 15 november 2023

Utbildningen är det första obligatoriska steget som kommer att följas av en fördjupning. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre deltagarna har med sig en äldre tränare som mentor från föreningen.

Plats:

Idrottens Hus, Norrköping

Datum:

måndag 18 mars 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.15

Anmälan:

Senast måndag 11 mars 2024, kl. 23.30

Sidan publicerades: 15 november 2023