Grundutbildning för tränare - Linköping

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll.

Sidan uppdaterades: 1 november 2023

Utbildningen är det första obligatoriska steget som kommer att följas av en fördjupning. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre deltagarna har med sig en äldre tränare som mentor från föreningen.

Tillfälle två är den 14 april, kl 08.30-17.00 i Föreningshuset Fontänen.

Plats:

Idrottens Hus, Linköping

Datum:

måndag 4 mars 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.15

Anmälan:

Senast måndag 26 februari 2024, kl. 23.30

Sidan publicerades: 1 november 2023