Grundutbildning för tränare - Linköping

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll.

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Utbildningen är det första obligatoriska steget som kommer att följas av en fördjupning. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre deltagarna har med sig en äldre tränare som mentor från föreningen.

Kurstillfälle två är den 1 april.

Plats:

Idrottens Hus, Linköping/Fontänen Linköping

Datum:

torsdag 2 mars 2023

Starttid:

Kl. 17.30

Sluttid:

Kl. 19.45

Anmälan:

Senast torsdag 23 februari 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 11 november 2022

Kontakt

Anna-Karin Sunnerstam

Utbildningsassistent och LOK-stödsansvarig

010-476 50 24