Projektstöd 65+

Sidan uppdaterades: 30 oktober 2023

Idrott 65+ har tagit rejäl fart över hela Sverige. Flertalet specialidrottsförbund har tagit fram specialanpassade träningsformer för 65+ och antalet föreningar som erbjuder 65+verksamhet växer. Under 2023 kan idrottsföreningar i Östergötland söka projektstöd för sin 65+verksamhet.

Projektstödet Idrott 65+ är nu öppen och kommer vara det tillsvidare.

Vi hoppas att många av våra östgötska föreningar söker projektstödet för att utveckla sin redan befintliga 65+verksamhet eller som en morot för att starta upp en ny 65+verksamhet. Redan nu vet vi att ett drygt 100-tal föreningar i regionen visat intresse för detta. Stödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening.

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

  • Läger. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Annan huvudanordnare. Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Ta gärna kontakt med er förenings idrottskonsulent för stöd och hjälp i ert arbete!
Ett annat tips är att se vad ert specialförbund har för tips och stöd i arbetet mot denna viktiga målgrupp.

Sidan publicerades: 11 maj 2023