Utbildning av unga ledare bidrar till trygg idrott

Många av länets idrottsföreningar erbjuder barn och unga att delta i sommarskolor för att skapa meningsfull fritid under sommarlovet. Ledare för dessa sommarskolor är ofta ungdomar som själv håller på med idrotten och många av dem går in i ledarrollen för första gången. För att ge dem en bra grund att stå på erbjuder RF-SISU Örebro län en utbildning i syfte att skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

– Det är en utbildning som vi rekommenderar alla föreningar som arrangerar sommarskolor att erbjuda sina ledare. Utbildningen genomförs av våra idrottskonsulenter och bidrar till ökad kvalité och trygghet i verksamheten genom att ledaren blir medveten om sin roll som förebild och förstår vikten av att visa positiva beteenden, sund inställning och att bygga självförtroende hos deltagarna, säger Josefin Gullbrand, verksamhetschef för Idrott och folkbildning.
Utbildningen innehåller bland annat en introduktion om vad som är ledarens roll, hur man skapar utvecklande miljöer och pratar inför grupp. I år har vi besökt nio föreningar och totalt mött 150 unga ledare.

Bra material för handledare och deltagare

Det finns även ett handledarmaterial kopplat till utbildningen som RF-SISU Örebro län tillhandahåller. Exempelvis vad man behöver tänka på när man förbereder aktiviteter och hur man lägger upp planeringen för dagen.
– Vi har också pedagogiska material med olika teman som ledarna kan använda sig av. Exempelvis ”Regler under veckan”, ”Idrottsskolegrupp”, ”Mat-dryck och vila” och ”Minnen från vår idrottsskola”, säger Josefin Gullbrand.
Förutom att skapa trygga idrottsmiljöer fyller utbildningen också ett större syfte. Genom att de unga ledarna får en bra plattform att bygga och utveckla sitt ledarskap på ökar chansen att de sedan vill fortsätta som ledare inom idrotten.

Läs mer om arbetet med trygg och inkluderande idrott här.

Sidan publicerades: 18 juni 2024