Alla barn och unga i Örebro län har rätt till ett aktivt och hälsosamt liv

Tillsammans med Region Örebro län och länets kommuner har RF-SISU Örebro län påbörjat ett samarbete med Generation Pep med målet att alla barn och unga i Örebro län ska kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. Josefin Sejnelid och Malin Bengtsson jobbar bland annat med Mat- och rörelsesatsning i förskolan som är en del av initiativet Pep Kommun.

Sidan uppdaterades: 4 juni 2024

Arbetet med Pep Kommun i Örebro län utgår från omställningen till Nära vård med ansatsen ”vi skapar hälsa tillsammans”. För hälso- och sjukvården är Nära vård att betrakta som ett förhållningssätt men även idrottsrörelsen har en stor roll att fylla i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med anledning av att vi blir allt färre som ska försörja fler. Folkhälsoteamet på RF-SISU Örebro län är en viktig resurs och under våren 2024 har Josefin Sejnelid och Malin Bengtsson påbörjat arbetet som koordinatorer för det lokala arbetet.
– När jag började i januari så fick jag en ganska mjuk start men när Josefin kom i februari så drog arbetet i gång med full kraft, säger Malin Bengtsson.

Stort intresse bland länets kommun- och skolledningar

Josefin Sejnelid berättar att hennes uppdrag i första hand är att koordinera de övergripande insatserna för Pep Kommun medan Malin ger ett mer operativt stöd till länets förskolor.
– Jag har mötts av stort intresse från länets olika kommunledningar när vi är ute och berättar om satsningen. Vi försöker påvisa hur viktiga kommunens alla verksamhetsområden är för att skapa bättre möjligheter för barn att öka sin fysiska aktivitet och få bättre matvanor, säger Josefin.
Pep Kommun bygger på sju insatsområden där Mat- och rörelsesatsning i förskolan ingår under insatsområdet ”Skol- och förskolebaserade program”. Ytterligare ett insatsområde är ”Idrotts- och fritidsaktiviteter för alla”.
– Förutom att erbjuda kompetensstöd inom ramen för fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor så är vår förhoppning att även vara en brygga mellan förskolorna och föreningslivet, säger Josefin.

Sex förskolor i länet har startat upp arbetet

Alla förskolor i Örebro län kommer att erbjudas ett generellt stöd genom utskick av nyhetsbrev med inspiration till rörelse och goda matvanor. Malin jobbar även med ett riktat stöd till ett urval av förskolor i länet. I dagsläget är det sex förskolor i Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora som har startat upp arbetet.
– Det kan handla om allt ifrån inspirationsdagar för pedagogerna till att föra en dialog kring hur man kan integrera samtal om bra mat i pedagogiken. En utmaning framåt är att även kunskapshöja och inspirera vårdnadshavarna, säger Malin.

Förutom det generella stödet har alla förskolor möjlighet att ta del av det kostnadsfria verktyget Pep förskola, läs mer om det här eller ta kontakt med Malin på malin.bengtsson@rfsisu.se eller 019-17 55 16.

Föreläsningstips: Föräldrar emellan

Den 17 september anordnas föräldraföreläsningar i Lindesberg på temat ”fysisk aktivitet hos barn och faktorer i samhället som påverkar barns hälsa”. Föreläser gör Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep, och Daniel Berglind, Docent i Folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Anmäl dig här Obs! Det går även att ta del av föreläsningarna digitalt.

Sidan publicerades: 4 juni 2024