Nu rullar bollen vidare

Pojkar och flickor, kvinnor och män ska ha lika möjligheter och villkor att leda och utöva idrott. Trots det präglas fotbollen och andra idrotter av att det skapades för män av män. ”Sätt bollen i rullning” är ett projekt med uppdrag att förändra den bilden.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2024

Vid Riksidrottsmötet 2019 beslutades att en förbundsstyrelse måste ha en könsfördelning på 40/60, det vill säga att det lägst representerade könet måste uppgå till minst 40 procent. Som en konsekvens av det beslutet startades 2020 projektet ”Sätt bollen i rullning” med en kartläggning som visade hur kvinnor och män upplever jämställdheten inom handboll, fotboll och basket.
– Resultatet visade att det finns en hel del att göra, säger Annika Grälls, som tillsammans med Daniel Alsarve och Elin Norin Wikman ingår i projektledningen. När dåvarande idrottsminister Anders Ygeman fick ta del av resultatet beskrev han det som deprimerande.

Nästa steg

Nu tas nästa steg, där man riktar fullt fokus på fotbollen. Med medel från Jämställdhetsmyndigheten kommer inledningsvis tre RF SISU distrikt att jobba utåtriktat och tillsammans med föreningar i det egna distriktet. Inför det arbetet samlade projektledningen processledare från Västmanland, Småland och Örebro på Idrottens hus i Örebro för att diskutera upplägget av processarbetet. Deltog gjorde Anna Meissner och Andreas Svensson (Västmanland), Ulf Petersson (Småland) och Peter Samuelsson, Lotta Kulju, Zack Lekensjö och Alexandra Wirén (Örebro län).

Spridningskonferens

Det är dessa personer som kommer att möta föreningarna med dess utmaningar och möjligheter när det gäller jämställdhetsfrågan.
– Under projektet kommer varje förening att upprätta en handlingsplan om vilken förflyttning man vill göra och inom vilket område, säger Annika Grälls.
Den 3 oktober kommer projektet att bjuda in till en spridningskonferens om arbetet. Inbjudan kommer att skickas brett till idrottsrörelsen och platsen för konferensen är Bosön. Anmäl dig här.

Sidan publicerades: 20 maj 2024