Idrottens hjärta klappar för folkbildning

RF-SISU Örebro län har en lång tradition av att jobba med folkbildning och framför allt med lärgruppen som verksamhetsform. En lärgrupp består av en mindre grupp människor som samtalar och reflekterar med syfte att utveckla såväl individen som föreningen. Under vecka 42 kommer vi att rikta extra uppmärksamhet mot idrottens folkbildning och sprida goda exempel i våra sociala medier.

Sidan uppdaterades: 28 september 2023

Idrottskonsulenterna på RF-SISU Örebro län jobbar kontinuerligt för att utbilda styrelser, ledare, föräldrar och utövare som är aktiva inom idrotten. Vi erbjuder folkbildning i samverkan med idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Att lära av varandra är lärgruppens mantra medan andra verksamhetsformer, som kurs och föreläsning, handlar om att lära av någon annan.

Schysst snack bakom stängda dörrar

Ett exempel på en folkbildande insats är metoden ”Schysst snack bakom stängda dörrar”, som har utvecklats av RF-SISU Örebro län.
−”Schysst snack” handlar om att skapa trygga och motivationsskapande idrottsmiljöer genom att folkbilda idrottslag och grupper med ungdomar i normförändrade frågor, med fokus på attityder och beteenden, säger Hanna Fernlund, idrottskonsulent.

Även ledarna har en viktig roll att spela i Schysst snack. För att jobba långsiktigt och hållbart ska även de ta del av den uppstartsföreläsning som inleder metoden. Efter uppstarten ska de axla rollen som lärgruppsledare och hålla de tre efterföljande lärgruppstillfällena som bland annat berör ämnen som normer, beteenden och idrottskultur. Läs mer om Schysst snack och dess innehåll här.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med Örebro Simallians, både inom ramen för Schysst snack men också med fokus på att stärka föreningens ledare i rollen som just lärgruppsledare.
−Målet är att fler ledare ska känna sig bekväma med att hålla i lärgrupper inom de olika områden som föreningen vill utveckla, säger Robin Meyer, föreningens idrottskonsulent.

Fokusvecka folkbildning 16–22 oktober

Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram för att ta del av fler inspirerande exempel på hur folkbildning kan se ut och hur den kan utveckla din förening. #IdrottenHjärtaFolkbildning

Sidan publicerades: 28 september 2023