Utveckla er idrottsförening med hjälp av projektstöd

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt – det är målet med idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete: Strategi 2025. Sedan några år tillbaka finns projektstöd att söka i syfte att uppnå just detta. Projektstöden kan sökas av idrottsföreningar som har någon av följande målgrupper i sin förening: barn- och ungdomar (7-25 år), personer med funktionsnedsättning samt äldre (65+).

Sidan uppdaterades: 3 maj 2023

Den 10 maj bjuder RF-SISU Örebro län in till två digitala infoträffar för att berätta mer om projektstöden och dess fokusområden. Det kommer även att ges utrymme för frågor. Gemensamt för stöden är att de inte är sökbara i IdrottOnline. Ansökningar görs i dialog med föreningens idrottskonsulent som sköter den digitala hanteringen fram tills att projektet är avslutat. Efter avslutat projekt förväntas föreningen besvara och skicka en återrapport via IdrottOnline.

Viktiga datum

Digitala infoträffar 10 maj: kl 12.00-12.45 och 17.30-18.15.

Anmäl dig till infoträffarna här eller kontakta oss redan idag. Vi hanterar ansökningar löpande fram till och med den 15 oktober 2023.

Sidan publicerades: 3 maj 2023