Ett headset och en mobiltelefon framför en bärbar dator

Vi bidrar med kompetens och värdskap till länets idrott

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Som RF-SISU Örebro läns verktygslåda bistår vi våra medarbetare med insatser som gör att de kan lägga fokus på idrottens frågor och folkhälsoarbete - alltid med visionen att utveckla svensk idrott till världens bästa!

Våra kompetensområden finns inom HR, kommunikation, ekonomi, IT, teknik, administration och bokning. Vi genomför enskilda processer och finns som en support- och servicefunktion till hela verksamheten. Idrottsservice skapar också förutsättningar för idrottsförbund och föreningar att mötas och utvecklas. Det är vi som sköter servicen på vår arbets- och mötesplats Idrottens hus.

Sidan publicerades: 8 november 2022