Ett gäng unga tjejer som får instruktioner av sin idrottsledare i en träningshall.

Värdegrunden bidrar till en tryggare idrott

Sidan uppdaterades: 23 januari 2024

Barn- och ungdomsidrott | Barnkonventionen | Registerutdrag | Vanliga frågor och svar

En trygg idrott är fri från mobbning, trakasserier, hot, vål och övergrepp. Alla ska känna sig välkomna, delaktiga och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill hjälpa föreningar att skapa en så trygg och hållbar föreningsmiljö som möjligt. Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund bör vara basen inom all föreningsverksamhet.

Vi uppmuntrar alla föreningar att ta fram en egen värdegrund som bygger på dessa grundpelare. Värdegrunden bör även gå i linje med Barnkonventionen och Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Att kräva registerutdrag från Polisen från sina ledare och andra funktionärer som har kontinuerlig och nära kontakt med barn på är ytterligare ett sätt att jobba förebyggande för en trygg idrott.

Om värdegrunden skulle brytas finns hjälp att få, antingen via sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Örebro län, Idrottsombudsmannen eller RF:s visselblåsartjänst.

Idrotten vill är idrottsrörelsens gemensamma idéprogram som omfattar såväl verksamhetsidé, vision och värdegrund. Den gemensamma värdegrunden omfattar följande ledstjärnor:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

För att underlätta arbetet i din förening finns materialet Skapa trygga idrottsmiljöer Pdf, 4 MB. framtaget. Vidare finns även kunskapsportalen Trygg och inkluderande idrott med verktyg och metoder för att stötta dig och din förening i arbetet med att skapa en trygg och inkluderande idrott.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022