Cheerleadinguppvisning på Prideparaden i Stockholm, med Riksidrottsförbundets flaggor på höger sida.

Inkluderande idrott bidrar till välmående föreningar

Sidan uppdaterades: 13 september 2023

Idrott 65+ | Integration | Jämställdhet | Parasport | Dövidrott | Idrottsklivet

Alla människor ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande inom den. Vi vill hjälpa föreningar att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder för ett livslångt idrottande. Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och en förutsättning för hållbara och välmående idrottsföreningar. RF-SISU Örebro län har erfarenhet av olika metoder, stödformer och material för att hjälpa er på vägen. Ta kontakt med oss om ni vill utveckla ert arbete för en mer öppen och inkluderande idrott.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022

Trygg och inkluderande idrott