Tre personer visar en del av utbudet på Fritidsbanken

Biblioteket för idrottsprylar

Sidan uppdaterades: 12 juni 2024

En fritidsbank är en plats där man kan låna sport- och fritidsprylar på samma sätt som man lånar en bok på ett bibliotek. Syftet är att uppmuntra och underlätta för barn, ungdomar och vuxna att delta i spontan- och föreningsidrott samtidigt som man bidrar till en hållbar miljö genom återbruk.

Målsättningen är att kostnader kopplade till idrott ska minska och det finns fritidsbanker i flera av Örebro läns kommuner. RF-SISU Örebro län är en stöttande part i etablerandet och skapandet av fler Fritidsbanker i länet. Om du har idéer på hur detta skulle kunna se ut i just din kommun, eller har utrustning att skänka, hör av dig till din närmsta fritidsbank.

Antalet lån ökar

År 2023 firar Fritidsbanken som koncept firar tio år. Den allra första Fritidsbanken öppnades i värmländska Deje 2013. Idag har konceptet spritt sig och finns i mer än en tredjedel av landets kommuner. Karlskoga var först i länet och i Örebro kommun öppnade Fritidsbanken både i Markbacken och Odensbacken under 2019. Trenden med att antalet utlån ökar är tydlig över hela landet och under 2022 noterades ett nytt utlåningsrekord. All utrustning som finns på Fritidsbanken är begagnat, men i omhändertaget skick.

Sidan publicerades: 2 november 2022