Ett gäng barn och ungdomar som står på startlinjen på en löparbana.

Återstarta er verksamhet efter pandemin

Sidan uppdaterades: 13 september 2023

Det här stödet kan stimulera uppstarten av er verksamhet efter coronapandemins effekter. Föreningar ska ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025. Stödet ska framför allt gå till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Stödet ska användas till insatser som ger långsiktig utveckling av föreningens verksamhet och är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Stöd till folkbildning och utbildning
Stödet ska möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap och inkludering. Att öka mångfalden bland ledare är prioriterat.

Stöd till föreningsdemokrati
Stödet ska gå till insatser som syftar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen, t.ex. ökat deltagande på årsmöten och ökad medlemsdelaktighet.

Stöd till IF i idrottssvaga områden
Stödet ska gå till insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där idrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar (utifrån ett geografiskt perspektiv).

Rekrytera och utveckla ledare
Få 5 000 kronor för att genomföra en process tillsammans med er idrottskonsulent. Målet är att stärka era ledare och göra en plan för er ledarförsörjning.

Dialogduk - återrekrytering Pdf, 87 kB.

Samla ledarteamet
Få 2 500 kronor för att genomföra en lärgrupp i syfte att stärka gemenskapen och utveckla ledarteamet. Materialet vänder sig till ledarteam och syftar till att skapa ett välfungerande team som planerar, genomför, utvecklar och kommunicerar systematiskt.

Samla ledarteamet - del 1 Pdf, 785 kB.
Samla ledarteamet - del 2 Pdf, 893 kB.
Samla ledarteamet - arbetshäfte Pdf, 1 MB.

Obs! Ansökan görs i samverkan med er idrottskonsulent och är inte sökbart i IdrottOnline. Tänk på att inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas. Ta därför kontakt i god tid.

Sidan publicerades: 25 november 2022