Hockeyskridskor i närbild på is. I bakgrunden syns ett gäng ungdomar inför hockeyträning.

Utveckla er idrottsförening med hjälp av projektstöd

Sidan uppdaterades: 2 november 2023

Anläggningar | Barn och ungdom | Idrott 65+ | Återstart

På den här sidan får du information om de projektstöd som finns för att utveckla er verksamhet. Det gemensamma syftet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler oavsett förutsättningar och ambition med sitt utövande.

Ansökan görs i samverkan med föreningens idrottskonsulent och är inte sökbart i IdrottOnline (anläggningsstödet undantaget). Projektstöden ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av föreningens verksamhet. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

I de fall då idrottskonsulenten har personlig koppling till idrottsföreningen handläggs ärendet av projektstödsgruppen på RF-SISU Örebro län.

Sidan publicerades: 27 september 2022