Händer som skriver på tangentbordet till en bärbar dator.

IdrottOnline underlättar idrottsrörelsens administration

Sidan uppdaterades: 13 september 2023

IdrottOnline är idrottens verksamhetssystem där ni som förening och förbund har tillgång till bland annat medlemsregister, närvaroregistrering, LOK-stödsansökan och tävlingsadministration. Säkerheten i IdrottOnline bygger på personnummer och din förenings organisationsnummer. Det säkerställer korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade studietimmar, ett krav som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna måste uppfylla gentemot staten.

RF-SISU Örebro län erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline och hjälper föreningar att få bättre kunskaper. Det kan göras via telefon, e-post eller föreningsbesök. Kontakta er förenings idrottskonsulent för vägledning.

IdrottOnline har även en rikstäckande support för idrottsföreningar gällande buggar, tekniska problem samt hantering som ni kan kontakta när ni inte når vår regionala support. Kontakta supporten via formulär eller telefon. På denna supportsida går det även att hitta lösningar genom att söka i manualer eller se videoklipp på YouTube.

Sidan publicerades: 2 november 2022