Vi arbetar för idrottens bästa

Sidan uppdaterades: 5 april 2024

Tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) arbetar vi på RF-SISU Norrbotten för att idrottsföreningar och förbund ska ha bra förutsättningar att bedriva både idrott och folkbildning. En av våra viktigaste uppgifter är att företräda idrottsrörelsen i gemensamma frågor som rör idrottens förutsättningar och utveckling.

Vi på RF-SISU Norrbotten leder idrottsrörelsens intressepolitiska arbete i Norrbotten. Vi företräder idrottsrörelsen gentemot länets 14 kommuner, Region Norrbotten, Länsstyrelsen och övriga myndigheter och organisationer.

Goda förutsättningar för idrott
Att idrotta, vara aktiv, känna gemenskap och ha roligt i en förening gör att människor i alla åldrar mår bättre både fysikt och psykiskt. Vi vill att fler ska kunna och vilja idrotta i förening, helst under hela livet. Idrott är bra för individen och samtidigt bidrar idrottsrörelsen med sin verksamhet till folkhälsa och ett bättre, mer inkluderande samhälle. Idrott har ett starkt egenvärde men idrottsrörelen bidrar samtidigt till att göra Sverige starkare.

Goda förutsättningar för folkbildning och utbildning
Idrottens folkbildning är en förutsättning för den idrottsliga verksamhetens utveckling. Genom ett livlångt lärande, där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans sätts idéer i rörelse och ger kraft till utveckling.

Prioriterade intressepolitiska frågor i Norrbotten

Idrottsrörelsen i Norrbotten behöver ha bra förutsättningar att bedriva idrottslig verksamhet och detsamma gäller för idrottens folkbildning. Sammantaget behöver vi ett starkt stöd från samhället som gör det möjligt att nå våra mål.

RF-SISU Norrbottens styrelse har pekat ut vilka intressepolitiska frågor som är viktigast för oss här i Norrbotten att driva.

  • Fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer
  • Förstärkt stöd till idrottsrörelsen för att hantera följverkningar av corona
  • Hållbar och stärkt finansiering för att säkra RF-SISU Norrbottens stöd till föreningsidrotten

Våra prioriterade frågor och uppmaningar till samhället i detalj.

RF-SISU Norrbottens intressepolitiska strategi och påverkansplan grundar sig på följande:

Så arbetar vi med påverkan i Norrbotten

I vår vardag har vi kontinuerlig kontakt med politiker och tjänstepersoner i länets kommuner, Region Norrbotten samt med tjänstepersoner på Länsstyrelsen. Vi ingår i nätverk och arbetar aktivt med opinionsbildning.

Exempel på insatser som vi gör:

  • Vi bjuder in tjänstepersoner och politiker till digitala och fysiska idrottsdialoger i aktuella ämnen.
  • Vi möter politiker, nämnder och tjänstepersoner med konceptet "En timme med idrottsrörelsen" där vi utifrån den lokala idrottsrörelsens behov och utmaningar lyfter fram viktiga framtidsfrågor i dialogform.
  • Vi erbjuder stöd till kommuner som vill arbeta fram idrottspolitiska planer.
  • Vi lyfter fram våra intressepolitiska frågor genom medverkan i media, via sociala media och i debattartiklar.
  • För att vara trovärdiga i vårt påverkansarbete arbetar vi med omvärldsbevakning och följer och arbetar fram statistik på olika områden.

Mer info om intressepolitik på RF:s webbplats

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om det intressepolitiska arbetet och idrottsrörelsens prioriterade frågor. Där hittar du även det intressepolitiska programmet och Idrottsrörelsens landsbygdsprogram.

Läs mer om intressepolitik på Riksidrottsförbundets webb


Sidan publicerades: 20 november 2022

Kontakt

Helene Johansson

Verksamhetschef

070-686 04 49

Ansvarig för verksamhetsområde Intressepolitik och kommunikation.

Panelsamtal med beslutsfattare

Under SM-veckan i Piteå 2022 arrangerade vi ett livesänt panelsamtal med regionala, lokala och nationella beslutsfattare om återstarten efter pandemin och tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer – två viktiga frågor för Norrbottens och idrottsrörelsens utveckling.