Insatser för unga har gett mersmak för en större satsning

Under vintern 2023/2024 gjorde RF-SISU Norrbotten punktinsatser för att stärka ungdomars engagemang i idrotten. Försöket föll väl ut och baserat på de erfarenheterna är vi nu redo att göra en större satsning. De unga är fortsatt i fokus, men vi vill även rikta oss till föreningarnas vuxna – de är möjliggörare av ungdomsdelaktighet – och arbeta för att utveckla föreningarnas strukturer.

Sidan uppdaterades: 3 maj 2024

–Det är hög tid att vi på allvar satsar på att göra ungdomarna delaktiga i idrottsrörelsens och Norrbottens utveckling. De är en av nycklarna till hållbar tillväxt, särskilt när vi vet att många unga mår dåligt och har en mörk syn på framtiden, säger distriktsidrottschef Katarina Halvardsson.

RF-SISU Norrbotten söker nu finansiering till ett projekt som ska fokusera på att öka ungdomars delaktighet och engagemang.

–Det räcker inte med att göra punktinsatser. Unga är samhällets och den ideella idrottsrörelsens framtid och därför en självklar målgrupp att stärka. Parallellt behöver vi jobba med vuxnas förmåga att engagera, inkludera, utbilda och stödja unga. Vuxenstödet kommer vara helt avgörande för framgång, säger Katarina Halvardsson.

Men även miljön i föreningen spelar roll.

–Idrottsföreningar och förbund behöver utveckla långsiktiga och hållbara strukturer för att möjliggöra för unga att ta plats. De växer när de bidrar och känner att deras idéer och perspektiv blir lyssnade på. Bara 17 % upplever idag att de kan vara med och påverka lokalt och kunskapen om demokrati är låg, säger Katarina bekymrat och berör ännu en anledning till att frågan är högaktuell:

–Snittåldern bland de ideellt engagerade ökar i snabb takt. Det är en utveckling vi måste ta på största allvar om den ideella föreningsidrotten vill vara livskraftig även i framtiden. När 40- och 50-talisterna lämnar över det kommande decenniet måste det finnas nya unga krafter som är beredda att ta över, annars får det stora konsekvenser för föreningarnas möjlighet att bedriva verksamheten, säger Katarina.

Flera saker påverkar om satsningen på ungt engagemang och ledarskap ska bära frukt.

–De unga behöver få vara med och påverka projektets utformning och utforska vägen mot målet. Ytterligare nödvändigheter som inte går att betona nog mycket är vuxenstödet och samverkan mellan civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet och idrottsrörelsen, säger Katarina.

Om vinterns punktinsatser för ungt engagemang:

Sagt av deltagare i åldern 13-19 år

”Vi har utvecklats mycket och byggt på vår kunskap och erfarenhet. Det har varit kul och lärorikt”

”Jag har lärt mig mer än andra som är 13 år. Det känns toppen.”

”Man känner sig speciell. Det är hedersfullt att vi har fått göra något som inte alla får.

”Vi vill ha Idrottsforum igen och vill gärna vara med och planera det!”

Idrottsforum för unga

I november 2023 genomfördes ett Idrottsforum i för unga med 50 deltagare i åldrarna 13-19 år från hela länet. Forumet i Luleå gav ungdomarna ökad kunskap i idrottsrörelsens grundpelare. Under kreativa, roliga och varierade former fick ungdomarna lära och samtala om exempelvis värdegrunder, föreningskunskap, demokratifrågor, ledarskap och inkludering. SM-veckan fanns på plats och bjöd in ungdomarna att engagera sig som funktionärer.

Läs reportaget om Idrottsforum för unga

Erbjudande om att leda aktiviteter på fritids inför SM-veckan

Under sportlovet erbjöds ungdomarna möjlighet att leda prova-på-aktiviteter för barn på fritids under SM-veckans flagg. Ungdomarna planerade aktiviteterna och höll självständigt i aktiviteterna ute på skolorna, med stöd av RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter.

Sagt av ungdomarna:

”Det var inspirerande att planera barnens aktiviteter och sen få se idéerna blir till verklighet”

”Det var kul att få se barnens uppskattning. Vi lärde oss att anpassa aktiviteterna efter behov. Alla barn är olika.”

Bakom kulisserna under SM-veckan

För att lära sig mer om hur ett stort evenemang fungerar ordnade vi studiebesök för ungdomarna under SM-veckan i Luleå och Boden. Under två dagar fick de träffa personer med olika roller i SM-veckans organisation, besöka SVTs Vinterstudio, prata med idrottsledare och ta del av allt det som krävs för att skapa lyckade arrangemang.

Kalle Grenemark berättar om hur det går till på skjutvallen i skidskytte.

Fakta om engagemang i olika åldersgrupper:

  • De ideellt engagerade blir allt äldre. 2019 var hälften av de ideellt engagerade äldre än 55 år, att jämföras med cirka en tredjedel år 2005.

  • För åldersgruppen 16-39 år är utvecklingen den motsatta. 2005 var 39% av de engagerade i åldern 16-39 år och 2019 hade andelen minskat till 25%.

  • Andelen engagerade minskar även i åldersgruppen 40-54 år, från 32% år 2005 till 24% år 2019.

Sidan publicerades: 3 maj 2024

En rapport om idrottsrörelsens och ungas betydelse, behov och förutsättningar i Norrbottens samhällsomvandling och vad som behövs för en lyckad omställning.