Carina Winsa är ny ordförande för RF-SISU Norrbotten

Carina Winsa tar över ordförandeklubban i RF-SISU Norrbottens styrelse efter avgående Leif Nordström. Hon valdes vid årsstämman den 27 april i Luleå. Nya i styrelsen är Paulina Mannberg och Birgitta Nordström.

Sidan uppdaterades: 30 april 2024

Efter ett mångårigt engagemang valde Leif Nordström att tacka för sig som ordförande i RF-SISU Norrbottens styrelse vid lördagens årsstämma.

Han efterträds nu av Carina Winsa som har funnits med i styrelsen sedan 2003, de senaste 12 åren som vice ordförande. Carina valdes efter omröstning, där hon ställdes mot valberedningens förslag Elisabeth Wanhaniemi, med rösterna 17 mot 13. En röst lämnades blank.

Vad ser du särskilt fram emot i din nya roll i styrelsen?

– Att tillsammans med övriga i styrelsen och medarbetarna på RF-SISU Norrbotten fortsätta driva våra prioriterade intressepolitiska frågor. Målet är att vi fortsatt ska upplevas vara ett gott stöd för idrotten i Norrbotten och flytta fram våra positioner i samhället, säger Carina Winsa.

Vad ser du för utmaningar?

–Högaktuellt just nu är att idrotten inte får glömmas bort i den samhällsomvandling som pågår. Våra behov behöver synliggöras och lyftas fram. Vi kan bidra till en lyckad samhällsomvandling om vi får rätt förutsättningar i samverkan med både offentlig sektor och näringslivet, säger Carina och fortsätter:

–Sen är ju plats för idrott och tillgången, tillgängligheten och skicket på idrottsytor och anläggningar en ständigt aktuell fråga. Vi driver frågan om att kommunerna ska ta fram långsiktiga planer för nybyggnationer, renovering och underhåll.

Några fler frågor du vill lyfta fram?

–Ungas engagemang är en ödesfråga för idrottens framtid. Ska idrottsrörelsen vara stark framöver behöver vi locka fler unga att engagera sig inom idrotten – som ledare, tränare, funktioner eller i beslutande roller, säger Carina som själv varit ideellt engagerad sedan hon som 10-åring fostrades i Ridklubben Dundret i Gällivare.

–En gång i tiden var jag med och och startade DUS, distriktsungdomssektionen i Norrbottens Ridsportförbund. Den lever fortfarande och är viktig för att skapa ungdomsdelaktighet, säger Carina stolt.

Den nyblivna ordföranden, som också ingår i Norrbottens Ishockeyförbunds styrelse, lyfter även fram idrottens pressade ekonomi och behovet av stöd till idrottens folkbildning som ytterligare två viktiga frågor.

Saknas på bilden gör Margareta Bäckström-Lindgren och Birgitta Nordström.

RF-SISU Norrbottens styrelse

Ordförande: Carina Winsa, Luleå, född 1972
Vice ordförande: Niclas Olsson-Hedenljung, Luleå, född 1991

Nya ledamöter:

  • Paulina Mannberg, ledamot – Boden, född 1983
  • Birgitta Nordström, ledamot – Luleå, född 1958

Ledamöter, kvar sedan tidigare:

  • Sture Viklund, ledamot – Luleå, född 1954 (omval)
  • Lars-Ola Särkimukka, ledamot – Kiruna, född 1967 (omval)
  • Harriet Martén, ledamot – Morjärv, född 1957 (två år kvar)
  • Margareta Bäckström-Lindgren, ledamot – Luleå, född 1972 (två år kvar)
  • Per Åström, ledamot – Luleå, född 1983 (två år kvar)

Valberedning:

  • Leif Nordström (sammankallande)
  • Mia Revonniemi
  • Conny Björnfot

Sidan publicerades: 29 april 2024