Lions Club Luleå startar ett brett idrottsstöd för barn och ungdomar

Lions Club i Luleå i samarbete med RF-SISU Norrbotten startar ett nytt idrottsstöd för barn och ungdomar i Luleå. Stödet skall ge barn och unga möjlighet att vara med i idrott, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Sidan uppdaterades: 18 december 2023

Stödet skall täcka kostnader för idrottsutövandet, exempelvis medlemsavgift, träningsavgifter, läger, klubbkläder, idrottsutrustning samt egenavgifter vid tävlingar.

Stödet kan sökas för personer bosatta i Luleå kommun till och med det år personen fyller 20 år. För nyanlända personer gäller 25 år och för personer med funktionsvariationer finns ingen åldersgräns.

Finansieringen av stödet svarar Lions Club Luleå för. Från början kommer Lionsklubben att ställa 200 000 kr till förfogande och beroende på behovet kan stödet utökas.

RF-SISU Norrbotten ansvara för administration och handläggning av stödärenden. Stödet går till enskild person och medlen utbetalas till föreningen, inte den aktive. Lions Club Luleå kommer på detta sätt att rikta idrottsstödet till enskilda personer istället för stöd kollektivt till föreningar och lag.

– Det känns bra för oss i Lions Club Luleå att få stödja unga idrottande. Vi har uppmärksammat behovet. Nu skall de ekonomiska hindren minskas radikalt för utövande av idrott, säger Göran Nilsson, president i Lions Club Luleå.

– I och med samarbetet med RF-SISU Norrbotten hoppas vi, att vårt stöd hamnar på rätt ställe och kommer de behövande till gagn, de känner idrottsrörelsen bäst i Luleå konstaterar Göran Nilsson.

RF-SISU Norrbotten är glada över Lions Club Luleås stöd.

–Många barn lever i ekonomisk utsatthet. Idrott ska vara för alla, men verkligheten ser annorlunda ut idag trots att föreningarna jobbar hårt för att hålla nere kostnaderna, säger Jakob Boudin, verksamhetschef på RF-SISU Norrbotten och fortsätter:

–Stödet möjliggör för fler att känna sig inkluderade, att kunna delta på cuper och att springa runt i likadana träningsoveraller som sina kompisar. Gemenskap och delaktighet är idrottens mervärde.

Alla medlemmar i Lions Club Luleå arbetar idogt med våfflorna på Gråsjälören och inför kommande säsong känner klubben stor tillförsikt. Fler våfflor betyder mera idrottsstöd eller annat stöd till behövande.

–Vi behöver bara bli fler flitiga händer och glada ansikten på Gråsjälören säger Göran Nilsson. Medlemskadern räcker inte till utan vi avser att rekrytera volontärer till Gråsjälören.

Riktlinjer för Lions Club Luleås Idrottsstöd (pdf) Pdf, 248 kB.
Här kan du ansöka om stödet

Här hittar du info om alla våra stipendier

Sidan publicerades: 18 december 2023

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor

Kontakt

Åsa Christensen

Idrottskonsulent

070-298 00 39

Samordnare idrottsövergripande kursutbud
Sakkunnig jämställdhet