Konstruktiva möten med beslutsfattare för en hållbar framtid i Norrbotten

I vår strävan att forma en hållbar och välmående framtid för idrottsrörelsen i Norrbotten har vi genomfört meningsfulla möten med beslutsfattare inom den offentliga sektorn. Möten som är en del av vårt intressepolitiska arbete för att lyfta upp idrottsfrågor på den politiska agendan.

Sidan uppdaterades: 11 december 2023

Under året har vi delat med oss av vår kunskap till bland annat beslutsfattare inom Bodens och Gällivares kommunala nämndspolitik. Vi har fört viktiga diskussioner som vi vill ska leda till en positiv utveckling för idrottsrörelsen och därmed även stärka välmåendet och trivseln i kommunen.

–Vi har presenterat relevant statistik, forskning och undersökningar som en grund för att belysa idrottens roll i den hållbara framtid vi strävar efter att skapa. Vi har utgått från idrottens aktuella behov, förutsättningar och utmaningar och har lyft fram idrottens möjligheter att bidra till en hållbar grön omställning/samhällsomvandling. En meningsfull fritid är viktig för att skapa ett attraktivt Norrbotten där människor mår bra och trivs, förklarar Helene Johansson, verksamhetschef för intressepolitik och kommunikation på RF-SISU Norrbotten.

Den 21 november var RF-SISU Norrbotten inbjudna till regionsfullmäktige för att belysa behovet av att prioritera och investera i unga. Undersökningar indikerar att dagens unga generellt sett mår sämre, och tilliten till samhället minskar. Som Sveriges största folkrörelse ser vi idrotten som en positiv kraft. Med rätt förutsättningar kan vi stärka ungas hälsa, välmående och framtidstro. Dragningen efterföljdes av en politisk debatt med bland annat betydelsefulla inspel om vikten av en stark idrottsrörelse i den regionala utvecklingen.

Distriktsidrottschef Katarina Halvardsson menar att det är viktigt att hålla dialogen om idrottsrörelsens förutsättningar levande.

–Just nu planerar vi för ett panelsamtal i mars 2024 där vi kommer att bjuda in beslutsfattare inom offentlig sektor, näringslivet och idrotten. Vi vill sätta ljus på idrottsrörelsens och civilsamhällets förutsättningar kopplat till den gröna omställningen och de industrisatsningar som pågår i länet, säger Katarina Halvardsson och fortsätter:

–Vi ser behov av att prata om vilka åtgärder som behöver vidtas för att rusta idrottsrörelsen – vilka är de utmaningar och möjligheter som finns? Och hur säkrar vi att idrottsrörelsen inte glöms bort, utan görs delaktiga i hela planerings- och genomförandeprocessen? Detta är en viktig insats som jag hoppas ska bidra till att idrottens roll ytterligare stärks i det politiska rummet.

Panelsamtalet planeras att hållas i Luleå den 13 mars och kommer vara ett öppet forum att delta i, anmälan kommer att öppnas upp i början på 2024. Panelsamtalet är en del av Mötesplats SM-veckan Luleå/Boden 2024.

Sidan publicerades: 11 december 2023

Kontakt

Helene Johansson

Verksamhetschef

070-686 04 49

Ansvarig för verksamhetsområde Intressepolitik och kommunikation.