Nya visioner och mål blir grund för helhetssyn och samhörighet

Under det senaste året har Alviks IK:s huvudstyrelse träffats regelbundet för att arbeta fram visioner, mål och riktlinjer för föreningen. Bit för bit har pusslet lagts och nu är det snart dags att koppla på klubbens två sektioner på tåget. Målet är att alla delar i organisationen ska dra åt samma håll.

Sidan uppdaterades: 21 oktober 2023

Några mil söder om Luleå ligger byn Alvik med sina drygt 900 invånare. Byn är känd för sina fotbollslag, men idag spelas det både fotboll och innebandy i Alviks IK:s blå-vita färger. Klubben har en omfattande verksamhet med 16 ungdomslag i fotboll, ett herr- och ett damfotbollslag samt sex innebandylag. Lagen har över 100 ledare knutna till sig.

För drygt ett år sedan startade huvudstyrelsen arbetet med att utveckla organisationen och förbättra och förenkla rutiner för att göra det enklare och tydligare för alla engagerade.

–I en så här pass stor organisation behövs en tydlig vision, värdegrund, mål och riktlinjer, annars riskerar verksamheten att spreta när alla går sina egna vägar, säger Mattias Israelsson, vice ordförande i huvudstyrelsen och en av initiativtagarna till att en ny och sammanhållande grund håller på att läggas.

De 8 som ingår i styrelsen har träffats vid flera tillfällen för att samtala, reflektera och idéarbeta.

–Tillsammans har vi identifierat klubbens styrkor och svagheter, vad som fungerar bra idag och vad som behöver utvecklas, säger Mattias och fortsätter:

–Vi har målat upp en vision om ett önskat nyläge och specificerat vilka satsningar och åtgärder som behöver göras, både kort- och långsiktigt för att vi ska nå fram. Det kan vara allt från att fixa en ny godkänd avloppsanläggning till bättre fungerande sektionsstyrelser och ett mer strukturerat styrelsearbete. Vi har också spånat kring idrottsliga mål, men inte bara kopplat till resultat utan även kring mer mjuka värden som tillgänglighet och attraktionskraft.

Nästa steg i processen blir att involvera fotbolls- och innebandysektionerna i arbetet. Att stärka dem och få dem att fungera mer självständigt, samtidigt som de står upp för klubbens gemensamt uppsatta mål.

–Alla våra ledare behöver ha en helhetssyn för att kunna bidra till det gemensamma. Att förstå att mitt lag är en del av något större, där vi alla jobbar för samma sak och har samma riktlinjer att förhålla oss till. Vi vill skapa ett öppnare klimat och stärka gemenskapen och sammanhållning mellan de olika lagen, säger Mattias på temat klubbkänsla.

Utvecklingsarbetet har ni i styrelsen drivit som en lärgrupp. Vad tänker du kring det?

–Ju fler som är engagerade i ett förändringsarbete desto större acceptans och genomslagskraft får det. När vi tänker tillsammans bygger vi delaktighet och självkänsla och vi får något gemensamt att vara stolta över, säger Mattias nöjd över den utvecklingsresa som startats i klubben.

Här kan du läsa om idrottens folkbildning och lärgrupper


Sidan publicerades: 21 oktober 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

En guide för dig som bedriver folkbildnings- och utbildningsverksamhet i en förening.