Annes nya uppdrag: Mer idrott för personer med funktionsnedsättningar

Anne Meriläinen, vår idrottskonsulent i Piteå, byter arbetsuppgifter. Hon ska arbeta för att skapa bättre förutsättningar för träning och tävling för personer med funktionsnedsättning, i nära samverkan med Parasport Norrbotten.

Sidan uppdaterades: 4 oktober 2023

Idrottsrörelsens mål är att alla ska kunna idrotta, hela livet. För att det ska bli verklighet på riktigt, behöver insatser göras för att öka utbudet av aktiviteter och förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att träna och tävla.

– Äntligen har vi möjlighet att göra en satsning på Parasport och ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett aktivt liv, att nå drömmar om internationella medaljer och att delta i den sociala gemenskapen som är kärnan inom svensk idrottsrörelse, säger Jakob Boudin, verksamhetschef för området idrott på RF-SISU Norrbotten.

Anne Meriläinen, idrottskonsulent med placeringsort i Piteå, är den som fått ansvaret för satsningen som görs med hjälp av medel från Riksidrottsförbundet. Hon ser fram emot de nya arbetsuppgifterna, med parasport i fokus.

–Vi vet att det är viktigt att röra på sig ur hälsosynpunkt. Att få göra det tillsammans med kompisar skapar ett mervärde och en friskfaktor som vi vill erbjuda alla barn, unga och vuxna, säger Anne Meriläinen.

–Tyvärr ser vi att trösklarna in till föreningsidrotten är högre för vissa målgrupper i samhället. Med parasatsningen vill vi höja statusen på parasporten och underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta steget in i föreningsidrotten, säger Anne.

I uppdraget ingår att stötta idrottsföreningar med kunskap och resurser för att utveckla idrott för personer med funktionsnedsättning.

I ett första steg ska en kartläggning göras som svarar på vilken idrottsverksamhet som redan finns för målgruppen och vilka föreningar som vill inkludera personer med funktionsnedsättning i verksamheten i framtiden.

Anne kommer att lämna över föreningskontakten för folkbildning, utbildning och övrig utveckling till Jonatan Glader som anställts som idrottskonsulent med placering i Piteå. Däremot fortsätter hon att vara samordnare för idrottens Barentssamarbete, parallellt med det nya uppdraget.

Läs om nyanställde Jonatan Glader här.


Sidan publicerades: 4 oktober 2023

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor

Kontakt

Anne Meriläinen

Idrottskonsulent

070-686 76 11

Sakkunnig parasport
Samordning Barentssamarbetet
Placeringsort Piteå