Stort renoveringsbehov av idrottsanläggningar i Norrbotten

Både idrottsföreningar och kommuner upplever renoveringsbehovet av idrottsanläggningar som en stor utmaning inför framtiden. Behoven växer för varje dag som går. Genom att renovera och bygga om på rätt sätt kan fler målgrupper attraheras och fler barn och ungdomar idrotta.

Sidan uppdaterades: 4 september 2023

Med många idrottsplatser byggda på 60- och 70-talet så är renoveringsbehovet stort över hela landet. Behoven finns både i städerna och i glesbygden, inom traditionella idrottshallar, i utomhusmiljöer och klubbstugor.

Kommunerna medvetna om bristerna
I Riksidrottsförbundets anläggningsenkät från 2022 svarade närmare hälften av Norrbottens deltagande idrottsföreningar (48 %) att det finns ett stort renoveringsbehov på den plats där de idrottar, alltså anläggningar och idrottsytor som ägs av kommuner, av föreningarna själva eller av andra aktörer.

Därtill visar RF:s kommunundersökning att kommunerna ser just renoveringsbehovet som den största utmaningen i den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

Behövs långsiktiga planer för anläggningsförsörjning och underhåll
Renoveringsbehoven ser väldigt olika ut. Läckande tak, avstängda toaletter och duschutrymmen eller ventilation som inte fungerar är några exempel.

– Det finns många fina anläggningar i länet, men underhållet släpar efter i många fall. Kommunerna behöver arbeta mer strategiskt och långsiktigt i anläggningsfrågan – i nära samverkan med idrottsrörelsen, säger Leif Nordström, RF-SISU Norrbottens ordförande och företrädare för den norrbottniska idrottsrörelsen.

I enkäten uppger var 6:e förening (17 %) att idrottsplatsen inte uppfyller verksamhetens behov. Bara var 3:e förening (31 %) upplever att anläggningen är tillräckligt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Renovering en möjlighet att tänka nytt
Hårt slitna och eftersatta anläggningar påverkar inte bara kvaliteten på verksamheterna som bedrivs där. Det ökar dessutom risken för olyckor och skador. Renovering och ombyggnation kan, förutom att upprätthålla kvalitet och säkerhet, vara startskottet till att tänka nytt.

–Genom att föra in fler värden vid renovering, som exempelvis mer inbjudande och öppna platser, sociala ytor och tillgänglighet så kan fler målgrupper nås och i förlängningen göra så att fler barn och ungdomar kommer i rörelse, säger Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet.

− Ibland kan det vara små justeringar som gör stor skillnad. Att renovera och bygga om kan också bidra till att skapa trygghet. Genom belysning och mötesplatser på utsidan så kan mer liv och rörelse skapas i området, säger han.

RF-ordföranden: Staten måste kliva in
Karl-Erik Nilsson, ordförande för Riksidrottsförbundet, understryker anläggningsfrågans betydelse för idrottsrörelsen. Han manar nu regeringen att ta större ansvar tillsammans med kommunpolitikerna.

− Investeringarna som gjordes för 50–60 år sedan har haft en avgörande betydelse för idrottsrörelsens utveckling. Men nu har många passerat bäst-före-datumet för längesen. Ekvationen är enkel: utan en plats att vara på, stannar idrotten.

− Här behöver politikerna inse att krafttag måste till och det skyndsamt. Kommunerna bär ett stort ansvar men även staten måste kliva in. Ett sätt att göra det är att skapa och skjuta till medel till en anläggningsfond som kan vara ett stöd och premiera nytänkande gällande idrottsanläggningar, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Fem tips för att möta renoveringsbehovet

Kommunal nivå

  • Ta fram planer för anläggningsförsörjning och underhåll i kommunen.
    – Gör en behovskartläggning både för kommunägda och föreningsägda platser
  • Var tydlig med prioriteringar och för en dialog med föreningslivet
    – Idrottsrörelsen och kommunen kan tillsammans synliggöra var behoven är som störst
  • Se renoveringen som möjlighet att skapa nya värden på platsen
    – Kan vara en chans att få till sociala ytor och locka nya målgrupper

Nationell nivå

  • En nationell anläggningsfond kan fungera som en katalysator för nya innovativa anläggningar

Sidan publicerades: 4 september 2023