Idrottandet ökar igen i Norrbotten — men utmaningar finns

Deltagandet i idrottsföreningars aktiviteter i Norrbotten ökar igen. Men fortfarande är nästan var 10:e deltagartillfälle borta jämfört med innan pandemin. Och skillnaderna mellan olika idrotters återhämtning är stora.

Sidan uppdaterades: 19 april 2023

Under pandemiåren 2020 och 2021 sjönk deltagandet inom idrottsrörelsens verksamhet. Nya preliminära LOK-stödssiffror för 2022 visar att deltagandet återigen ökar.

Men jämfört med innan pandemin saknas fortfarande närmare 9 200 aktiviteter och 130 000 deltagartillfällen i åldrarna 7-25 år i de norrbottniska föreningarnas verksamhet. Tappet är större än riksgenomsnittet.

Statistik LOK-stöd år 2019 jämfört med 2022


2019

2022

Norrbotten

Snitt i riket


Deltagartillfällen

1 461 000

1 328 500

-9 %

-5 %


Antal aktiviteter

135 600

126 400

-7 %

-4 %


Distriktsidrottschef Katarina Halvardsson om läget:

–Jag blir glad och stolt över att se hur hårt idrottsföreningarna jobbar för att komma tillbaka igen. Vi och våra idrottskonsulenter gör allt vi kan för att stödja föreningarna i det arbetet. Det har varit och är fortfarande tufft för idrottsrörelsen, även om vi ser en ljusning.

Stora skillnader mellan idrotterna

Skillnaderna och utmaningarna mellan olika idrotter är stora. Några har återhämtat sig och även ökat från 2019 års nivåer medan andra har fortsatta utmaningar. Riksidrottsförbundet genomförde i vintras en enkätundersökning som visar att en majoritet av specialidrottsförbunden tror att de behöver arbeta med att motverka pandemins konsekvenser i minst tre till fyra år till.

–En grupp som drabbades särskilt hårt under pandemin är paraidrottarna, det vill säga idrottare med olika typer av funktionsnedsättning. Aktivitetsnivåerna i Norrbotten ligger fortfarande 34 % lägre än 2019, säger Katarina Halvardsson.

Fler utmaningar följde pandemin

Pandemin följdes av en ekonomiskt utmanade tid som ytterligare sätter idrottsföreningar och privatpersoner på prov.

–Det blir allt tuffare för föreningarna att få verksamheten att gå runt med ökande transportkostnader, höjda elpriser och en inflation som gör allting dyrare, säger en bekymrad Katarina och fortsätter:

–När människor har svårt att få ihop privatekonomin påverkar det också deltagandet i idrotten. Om inte föreningarna klarar av att hålla nere kostnaderna så att alla har råd att vara med finns det risk för att barn i ekonomiskt utsatta familjer tvingas välja bort deltagande i idrotten, säger Katarina och varnar för ökande klyftor i samhället.

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson manar till långsiktighet i stödet till idrottsrörelsen.

Björn Eriksson, ordförande RF

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson manar till långsiktighet i stödet till idrottsrörelsen.− Pandemin kan tyckas avlägsen, men konsekvenserna av den är fortfarande kännbara och kommer att vara så under lång tid framöver. Det gäller att hänga i och hålla ut, för såväl föreningsledare som politiker. Rom byggdes inte på en dag och det finns ett fortsatt behov av långsiktigt stöd, för att få fler barn, unga och ledare till idrotten. Vi har för 2024 äskat 175 miljoner kronor från regeringen för att laga revorna efter pandemin och det är absolut en minimisiffra, säger Björn Eriksson.

Även distriktsidrottschef Katarina Halvardsson uttrycker behov av långsiktighet.

­–På det lokala planet är kommunernas och Region Norrbottens stöd till idrottsrörelsen oerhört viktigt. Föreningarna behöver få förutsättningar att orka fortsätta kämpa för en idrott för alla. För det krävs lyhördhet, att beslutsfattare lyssnar in behoven och sätter in stöd på rätt ställen. Återstartsstöd i olika former och att hålla nere kostnader för hallhyror och annat är några exempel på insatser som ger effekt, säger Katarina och fortsätter:

–Föreningarna går en tuff match just nu. De har ett nytt landskap att navigera i och engagemanget hos både ledare och aktiva måste vinnas tillbaka. Vi är på rätt väg, men vi har fortfarande en lång väg att vandra. Med gott stöd av varandra kan vi lyckas – politiken och idrottsrörelsen tillsammans.

Utveckling per idrott i Norrbotten (LOK-stöd 2019-2022)

Sidan publicerades: 19 april 2023