Nytt projektstöd ska ge fler möjlighet att vara med i idrottens gemenskap

Nu har din idrottsförening chans att öppna upp verksamheten för fler och rekrytera och inkludera personer med funktionsnedsättning i verksamheten. I satsningen Go Para erbjuder vi idrottsföreningar ekonomiskt stöd för att arrangera prova-på-aktiviteter för målgruppen. På vägen får ni utbildning i parasportens grunder och hjälp att planera verksamheten.

Sidan uppdaterades: 15 maj 2023

RF-SISU Norrbotten erbjuder projektstöd för idrottsföreningar som vill öppna upp sin verksamhet och välkomna personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

För att underlätta starten får ni guidning och kunskapsstöd av RF-SISU Norrbotten och Parasport Norrbotten.

Idrotten ska vara öppen för alla, men personer med funktionsnedsättning är starkt underrepresenterad inom idrotten. Pandemin slog extra hårt mot målgruppen. Med ert engagemang kan du och din förening ge fler möjlighet till en aktiv fritid i gemenskap med andra.

Ansökan senast den 30 april 2023.

Fundera på: Hur ser det ut i din förening?

Vi behöver sänka trösklarna och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att delta i idrott. Fundera på hur det ser ut i din förening.

  • Vilken kunskap har ni om funktionsnormer och idrott för personer med funktionsnedsättningar/Parasport?
  • Har ni ett aktivt arbete med idrott för personer med funktionsnedsättningar?
  • Vad finns det för möjligheter att utveckla din förening för att välkomna, rekrytera och integrera personer med funktionsnedsättningar?
  • Vilka förebilder finns som kan inspirera fler personer med funktionsnedsättning att delta i idrott?
  • Hur kan ni med enkla medel anpassa era lokaler och träningar för att passa fler?
  • Har du själv haft svårt att delta i någon aktivitet på grund av fysiska eller psykiska begränsningar? Hur kändes det?

Mer om parasport och idrott för personer med funktionsnedsättning.

Sidan publicerades: 15 mars 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

ParaMe är en tjänst som hjälper dig att hitta träning som passar dig. Föreningar kan lägga upp sina erbjudanden här.