En trygg miljö är allas ansvar

Vi vill ha en trygg idrott där alla känner sig välkomna, delaktiga och får utvecklas efter sina egna förutsättningar. Idrotten ska vara säker, fri från mobbning, hot och övergrepp. Det är vårt gemensamma ansvar som vi alla behöver jobba med i idrottsvardagen.

Sidan uppdaterades: 13 december 2022

På RF-SISU Norrbotten jobbar verksamhetschefen Jakob Boudin med trygghetsfrågor kopplat till barn och unga. Han tycker att idrotten oftast fungerar väldigt bra. Men i en rörelse med ca 3 miljoner medlemmar är det naturligt att det uppstår det problem och situationer som inte är önskvärda. Han ser att det finns två delar i idrottens trygghetsarbete. Det förebyggande arbetet och det som måste göras och hanteras när något uppstår.

– En trygg idrottsmiljö är allas ansvar. Du behöver veta hur du kan bidra till den – vad du kan göra för att barn ska må bra i verksamheten, säger Jakob Boudin, sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Norrbotten.

Med ett bra förarbete minskar risken för problem i föreningen och det är klokt att ha en plan för hur man ska agera när problem uppstår. Det är en trygghet att veta vem man kan ta hjälp av och på vilket sätt man kan jobba med problemet.

Jakob tipsar om Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Det är ett dokument som både föreningsledare och tränare kan använda i sitt förebyggande arbete.

Länk till sida om Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

­–Jag rekommenderar föreningarna att utgå från riktlinjerna i det förebyggande arbetet. Materialet hjälper föreningen att tänka till kring hur man vill bedriva sin verksamhet, hur alla kan göra riktlinjerna till verkliga handlingar i vardagen.

–Riktlinjerna är ganska allmänna, så föreningen behöver göra dem mera konkret. Hur ska till exempel unga erbjudas delaktighet och inflytande? Vilka handlingar och beteenden skapar trygga och välkomnande miljöer?

Ett annat sätt att jobba förebyggande är att föreningen regelbundet begär in begränsat registerutdrag från polisens belastningsregister från alla som har uppdrag i föreningen och har regelbunden kontakt med barn.

Länk till sida om begränsat registerutdrag.

–Idrottens krav på begränsat registerutdrag gör föreningen uppmärksam på grövre brott, som sexualbrott och våldsbrott. Det är en bra första åtgärd. Är det något brottsligt som pågår ska man såklart göra en anmälan till Polisen.

Läs mer om trygg idrott och hur du ska agera om du misstänker att någon far illa.

Jakobs fem tips för vad du som enskild person kan göra för en tryggare idrott:

  • Prata, ett samtal kan klargöra mycket och är enklaste sättet att lösa missförstånd.
  • Agera om du är orolig för någonting i din förening. Kontakta i första hand styrelsen eller andra ansvariga för verksamheten om du märker att något är fel.
  • Fundera över hur du, i din roll, kan jobba efter de riktlinjer som finns för barn- och ungdomsidrott.
  • Ta hjälp av andra aktörer. Hos Socialtjänsten du kan fråga om råd eller göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa i hemmet. Rena brott bör polisanmälas.

Sidan publicerades: 13 december 2022

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor