Föreningsträff: Idrottsrörelsen och unga är nyckelroller i förverkligandet av det goda livet

Alla idrottsföreningar i Kiruna är välkomna till träffen där vi tillsammans går igenom rapporten "Samhällsomvandling på ungas villkor - med idrottsrörelse, näringsliv och offentlig sektor på samma lag".

Sidan uppdaterades: 17 juni 2024

Kairos Futures nya rapport slår fast vikten av samverkan för social hållbarhet i samhällsomvandlingen.

Inte bara industrin, vägar, bostäder och arbetskraft måste fram. Livet mellan husen får inte glömmas bort.

Rapporten lyfter fram nödvändigheten av att samverka brett över alla sektorer — idrottsrörelsen, näringslivet, regionen och kommunerna, för att Norrbotten ska klara av alla utmaningar som samhällsomvandlingen bär med sig. Ett viktigt medskick var att idrotten och de unga inte får glömmas bort i processen.

 

Plats:

Kiruna

Datum:

onsdag 21 augusti 2024

Starttid:

Kl. 18.30

Sluttid:

Kl. 20.00

Anmälan:

Senast fredag 16 augusti 2024, kl. 23.30

Sidan publicerades: 17 juni 2024