Samarbetspartner

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Antidoping

All idrott bygger på rent spel. Att ha nolltolerans mot doping inom idrotten i Jämtland-Härjedalen är en självklarhet.
Rent spel betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Mer om antidoping

Idrottstalangstipendium

Sedan 1974 har drygt 80 idrottstalangstipendier delats ut av Länsförsäkringar Jämtland. Stipendiaterna utses i ett samarbete med RF-SISU Jämtland-Härjedalen, och de ser mycket positivt på samarbetet.

Stipendierna som årligen delas ut av Länsförsäkringar Jämtland har en lång och anrik historia. Ända sedan 1974 har stipendier delats ut till idrottstalanger och ungdomsledare. Kriterierna för idrottstalangstipendiet är att det ska vara en tjej och en kille som under föregående år presterat resultat på god nationell nivå, för förening ansluten till RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Vd Tomas Eriksson är stolt över att Länsförsäkringar Jämtland delat ut stipendiet i mer än 40 år.

Mer om Länsförsäkringars Idrottstalangstipendium

Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar med projektet High Five - om en idrott för alla barn. Tillsammans med RF-SISU Jämtland-Härjedalen sätter Rädda Barnen fokus på frågan om alla barns rätt till idrott, fri från kränkningande behandling, diskriminering och utanförskap.

Rädda Barnens material " Fem steg till en handlingsplan" samt Riksidrottförbundets satning Värdefullt är båda konkreta och handfasta verktyg för att ska skapa trygga idrottsmiljöer.
Utbildningen består av 3 träffar och allt utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen och "Idrotten Vill" idrottsrörelsens idéprogram.

Vill Ni veta mer kontakta er Idrottskonsulent

Samarbetsparners Riksidrottsförbundet

Som partner till Riksidrottsförbundet har du möjlighet att nå ut till våra 19 distriktsidrottsförbund, 72 specialidrottsförbund och deras drygt 20 000 föreningar.

Våra partnerskap grundar sig antingen på ett erbjudande till våra medlemmar, Nationellt idrottsavtal, ett samarbete kring en tjänst, Samarbetsavtal, eller ett engagemang i och ett samarbete kring utveckling av någon av våra verksamhetsfrågor, Marknadsavtal. Här jobbar vi i linje med Strategi 2025 mot en idrott för alla – hela livet och bidrar på olika sätt till att tillsammans skapa samhällsnytta.

Mer om Riksidrottsförbundets samarbetsparners

Sidan publicerades: 26 september 2022