Idrottens intressen är samhällets intressen

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Genom sin fysiska aktivitet är idrotten det mest beprövade hälsofrämjande verktyget vi har för att motverka ett alltmer stillasittande vardagsliv och psykisk ohälsa, och utgör en inkluderande mötesplats i ett samhälle som minskar segregation och utanförskap.

Den största anledningen till att aktiva och ledare tar sig till idrottsplatsen, hallen eller ut i skogen i ur och skur är att det är roligt. Det är alltså inte enbart träningen eller tävlingen i sig som attraherar, utan gemenskapen och glädjen att göra något tillsammans, som svenskarna anser är föreningsidrottens främsta styrka.

RF-SISU Jämtland-Härjedalens mål om livslångt idrottande i förening kräver att idrottsföreningar klarar av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott – och att se att dessa hänger ihop. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige. Men för att klara av detta behöver vi stöd.

Här nedan kan du läsa vad vi anser inom ett antal för idrottsrörelsen viktiga områden. I vår verksamhetsinriktning redogör vi även konkret för de åtgärder eller förändringar som är nödvändiga för att göra verklighet av våra ståndpunkter. Vi vill skapa en idrottsrörelse för alla – hela livet.

Läs mer i RF-SISU Jämtland-Härjedalens verksamhetsinriktning Pdf, 965 kB.

Vi är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas förlängda arm i Jämtland-Härjedalen och därmed står även bakom våra moderorganisationers ståndpunkter i följande intressepolitiska frågor, där vårt uppdrag är att förankra dessa på regional och lokal nivå.

Läs mer om Riksidrottsförbundets Intressepolitiskt program

Sidan publicerades: 31 oktober 2022