Ledarupptakt med ledare i ÖSK Ungdom

Ledarna för Östersunds SK:s ungdomsverksamhet fokuserade tillsammans med RF-SISUs idrottskonsulent Svante Lundberg på Trygg idrott och Träningsplanering under upptaktskvällen.

Sidan uppdaterades: 28 september 2023

Ledarupptakten genomfördes i två delar och handlade om Träningsplanering och Trygg idrott. Under den första delen lades det fokus på Träningsplanering - där ena delen avhandlade en uppfräschning vad gäller råd och riktlinjer från Svenska Skidförbundet (SSF), medan den andra delen bestod av erfarenhetsutbyte mellan ledare av olika erfarenhet och nivåer inför säsongen.

Trygg idrott genomfördes i samarbete med RF-SISU Jämtland-Härjedalen. Trygg idrott är så mycket mer än ett utdrag ur belastningsregistret och att inte slå sig på träningarna. Därför kan det vara viktigt att ta sig en extra funderare över hur just er verksamhet ser ut. Vilka riskzoner har just er verksamhet? Väldigt många incidenter av det ”mindre” slaget skulle gå helt att förebygga, bara man tänkt till före. De flesta incidenter som ändå kommer att ske, blir mycket enklare för organisationen (ledare/styrelse/föräldrar) att hantera om man har en enkel handlingsplan att följa när det tråkiga händer. Framför allt kan vi om vi arbetar förebyggande tillsammans, minimera de tillfällen då våra BARN känner sig OTRYGGA i vår idrottsverksamhet.

  • Diskussionerna engagerade och resulterade i ett antal riskzoner som behöver beaktas. En checklista inför kommande läger är också under utveckling för att ledare lättare ska kunna ta sig an den uppgiften med bättre stöttning från föreningen, säger idrottskonsulent Svante Lundberg RF-SISU Jämtland-Härjedalen efter kvällen.

Behöver ni också se över er organisation eller stärka er ledargrupp med kunskap kring trygga och inkluderande idrottsmiljöer?

Kontakta er idrottskonsulent:

https://www.rfsisu.se/distrikt/jamtland-harjedalen/om-oss/kontakta-oss/personal/idrottskonsulenter-med-idrotts--och-kommunfordelning#Idrottskonsulenter

Har ni situationer kring trygg idrott som ni inte vet hur skall hantera? Läs eller kontakta:

https://www.rfsisu.se/distrikt/jamtland-harjedalen/vi-arbetar-med/trygg-idrott

Krav på registerutdrag

Nytt från september 2023

Nu är det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se. Digitalt registerutdragLänk till extern webbplats

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Sidan publicerades: 28 september 2023