Grundutbildning för tränare - Östersund

Grundutbildningen för tränare bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare.

Sidan uppdaterades: 28 augusti 2023

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Minimiålder 14 år, men då i sällskap med någon äldre tränare från samma förening som agerar mentor. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.

Utbildningen är vid 2 tillfällen första 4/10 kl. 18.00-20.00 samt 11/11 kl. 8.30-17.00

Plats:

Scandic Syd Hotel,

Datum:

onsdag 4 oktober 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Anmälan:

Senast söndag 17 september 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 24 maj 2023