Juridiskt stöd

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Idrottsjuridik kan vara all juridik och kanske även annan regeltillämpning som direkt eller indirekt påverkar idrotten och dess föreningar.

Idrottsjuridik

Det finns regler och stadgar som måste följas när du driver en idrottsförening. Har du funderingar på hur ni ska tolka föreningens stadgar eller något som rör det juridiska i er förening är du välkommen att höra av dig till oss.

Här har vi dessutom samlat information om idrottsjuridik som kan ge svar på många frågor.

Vilka regler gäller och vilket juridiskt ansvar har ni som förening?

Frågor och svar om idrottsjuridik.

Att hantera medlemmars personnummer i enlighet med GDPR (nya personuppgiftslagen).

Bilda idrottsförening

Att driva en idrottsförening är både stimulerande och roligt. Men det finns saker att fundera över innan du startar föreningen. Bland annat bör du vara klar över varför du vill bilda en förening. Med föreningen följer också ett ansvar.

Behöver ni stöd och råd för att komma igång med föreningen är ni välkomna att höra av er till oss på RF-SISU Jämtland-Härjedalen. Vi kan tipsa er om vad ni bör tänka på för att föreningen ska få en lyckad start. Med en bra bas att stå på undviker ni eventuella problem som kan uppstå längre fram.

SISU Idrottsutbildarnas Youtube-kanal hittar du filmer om Idrottens föreningslära som handlar om föreningskunskap, om styrelsearbete och om konsten att kommunicera. Filmerna kan användas i alla sammanhang när du och ni vill utveckla föreningen och styrelsearbetet.

Läs mer om hur du bildar en idrottsförening har.

Idrottens Redovisning

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i redovisningsarbetet: Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan i ett eget dokument

Läs mer om Idrottens Redovisning på RF

Personuppgifter och GDPR

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Har du koll på vad den nya dataskyddsförordningen innebär för din förening?

Vad innebär GDPR för föreningen?

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket ställer högre krav på föreningarnas personuppgiftshantering. Kortfattat innebär den nya dataskyddsförordningen att ni till exempel ska kartlägga var ni hanterar personuppgifter och ta fram en rutin över hur ni hanterar dem. En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

Stöd och hjälp

Riksidrottsförbundet har tagit fram material där ni kan läsa mer GDPR och en arbetsbok där ni får hjälp att bearbeta frågorna och hitta er egen rutin för att säkerställa er personuppgiftshantering.

Länk till arbetsboken och mer information om GDPR

Juridiska frågor

Ni får gärna ta kontakt med er idrottskonsulent för att få stöd. Viktigt att veta är att konsulenterna inte är utbildade i de juridiska frågorna, men kan stötta och processleda er för att genomföra arbetet. För att få svar på juridiska frågor är ni välkomna att ta kontakt med Riksidrottsförbundets jurister via dataskydd@rf.se.

Försäkringar

RF Föreningsförsäkring Bas
Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.
Utökade föreningsförsäkringar
För de föreningar som äger egendom finns RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor (beroende på behov). Dessa försäkringar bekostas av föreningen själv.

Läs mer om RF Försäkringar