Framtidssatsa i er förening med hjälp av projektstöd från RF-SISU Halland

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Det är upp till er vad ni vill initiera och göra i er förening och vi finns som stöd i ert utvecklingsarbete. Vi erbjuder därför er föreningar en rad olika möjligheter, allt för att stimulera en uppstart eller utveckling av er verksamhet.

Sidan uppdaterades: 4 oktober 2023

Sök projektstöd för att samla föreningens medlemmar, ledare, aktiva och föräldrar för att prata om framtiden – det kan vara en framtidskväll, en framtidsdag eller varför inte en framtidshelg? Målet är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar.

Det är ni tillsammans i föreningen som bestämmer vad nästa steg är och hur ni ska göra det. Genom att söka projektstöd via RF-SISU Halland så kan ni finansiera era framtidsforum och det efterföljande utvecklingsarbetet. Vill ni engagera och involvera fler i er förening? Vill ni skapa möjlighet att rekrytera eller återrekrytera, men också behålla medlemmar? Våra idrottskonsulenter finns såklart med som processledare och stöd i ert utvecklingsarbete!

Så här går det till

Börja med att kontakta er förenings idrottskonsulent för att tillsammans planera in ert framtidsforum. Var ska det äga rum? Vilka vill ni involvera? Vad vill ni utveckla? Stödet ges till tidsbestämda insatser och återrapporteras efter genomförd insats. Stödet fördelas i dialog med ansvarig idrottskonsulent.

Er projektstödsansökan behöver vara inskickad senast den 31 oktober, men aktiviteten kan genomföras under hela 2023 och januari 2024. För mer information och för att påbörja er förenings framtidssatsning kontakta er förenings idrottskonsulent.


Sidan publicerades: 4 oktober 2023

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!