Tillsammans för fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer i Halland

Idag upplever många idrottsföreningar ett stort behov av mer träningstid på anläggningen, och många anläggningar har stora renoveringsbehov. För att råda bot på problemen bjöd vi på RF-SISU Halland in kommunala och regionala beslutsfattare och tjänstepersoner i Halland till konferens. Under en förmiddag fick deltagarna ta del av inspirerande föreläsningar från Riksidrottsförbundet, Centrum för Idrottsforskning och LOA-fonden.

Sidan uppdaterades: 12 september 2023

Temat för dagen var "Plats för idrott" – hur vi kan skapa bättre anläggningar och fler idrottsmiljöer i Halland. Att säkerställa tillgång till lämpliga idrottsanläggningar både på kort och lång sikt är avgörande för att främja fysisk aktivitet och ett hälsosamt liv. Idrott och fritid är ett av få områden som inte är lagstyrd. Kommunen har därmed stor möjlighet att välja vad som ska genomföras och byggas. Konferensen bidrog med värdefulla insikter och inspiration för långsiktig, hållbar och strategisk utveckling av idrottsanläggningar och miljöer för idrott och fritid.

Dagens första talare var Jonnie Nordensky, projektledare för Riksidrottsförbundets initiativ Plats för idrott. Målet med detta projekt är att öka tillgången till ändamålsenliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer över hela landet genom att inkludera idrotten i samhällsplaneringsprocesser.

- Det är viktigt att ha med tänket kring fysisk aktivitet och anläggningar redan i början av processen. I översiktsplanen behöver vi också titta på hur förutsättningarna för fysisk aktivitet ser ut, vilka nya idrottsytor kan behövas när städer växer exempelvis, förklarar Jonnie.

- Vi tror också att idrotten inte får vara en isolerad fråga utan man måste jobba med fysisk aktivitet i planeringen i stort, fortsätter han.

Daniel Glimvert, verksamhetssamordnare på Centrum för idrottsforskning, talade om hur utformningen av platser för idrott och friluftsliv påverkar människors möjlighet och vilja att vara fysiskt aktiva. Med förändrade motionsvanor, klimatförändringar och ökad ohälsa är det viktigt att ta ett helhetsgrepp när det gäller utformning, gestaltning och förvaltning av anläggningar. Han berättade även om hur arbetet med kunskapsplattformen Center för idrotts- och friluftsanläggningar utvecklas, och om behovet av att ta ett nationellt helhetsgrepp vad gäller planering och byggande av anläggningar för idrott och friluftsliv.

Daniels medskick till deltagarna är att det är viktigt att våga tänka i nya banor och faktiskt fråga de som ska nyttja anläggningarna. Att inte bara fråga idrottsföreningarna, utan personerna som idag inte är aktiva. Hur kan vi inkludera fler, och få fler i rörelse?

För dagens sista programpunkt stod Ola Mattsson, utvecklingskonsult på Danmarks nationella anläggningsfond. Ola berättade om LOA-fondens process kring nya projekt och visade upp både stora och spektakulära anläggningar samt betydligt mindre och enklare projekt.

Det blev en givande dag med många värdefulla diskussioner och nya insikter. Nu fortsätter arbetet i ute i de halländska kommunerna.

- Halland är en liten region, detta ska vi dra fördel av genom att samverka och hjälpa varandra, avslutar Sandra Hidgård, distriktsidrottschef.

Dagens föreläsare: Daniel Gimvert, Ola Mattsson och Jonnie Nordensky

Dagens föreläsare: Daniel Gimvert, Ola Mattsson och Jonnie Nordensky

Sidan publicerades: 12 september 2023

VI ARBETAR MED

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Läs mer om hur RF-SISU Halland företräder, stödjer och skapar förutsättningar för halländsk föreningsidrott att utvecklas.

Läs mer om vad vi arbetar med