Stöd för klimatinvesteringar via Klimatklivet

Mellan den 18 och 29 september 2023 kan idrottsföreningar ansöka om stöd för klimatåtgärder som minskar den fossila energianvändningen.

Sidan uppdaterades: 12 september 2023

Stödet gäller fysiska investeringar som ger en klimatnytta genom att fasa ut fossil energi så som diesel, bensin och olja, eller genom minskad energianvändning. Det kan exempelvis handla om laddstolpar, laddbara arbetsmaskiner eller byte av uppvärmningssystem. Stöd ges ej till solceller eller annan elproduktion.

Då stödet riktar sig till alla sektorer så konkurrensen hård. Bedömningen av ansökningar utgår från förväntad klimatnytta i relation till kostnad. Idrottsföreningar i Halland kan få upp till 65 procent av investeringskostnaden i stöd, beroende på vilket område ansökan gäller.

Idrottsföreningar kan ansöka om stöd till klimatåtgärder mellan den 18 – 29 september 2023.

Här hittar ni:

Projektet som är klara senast den 30 juni 2024 kommer hanteras först. Men det går även att ansöka för projekt som har en längre genomförandeperiod. Ansökningsformulären finns tillgängliga från den 18 september. Ni hittar då ansökan via den här länken. Men redan nu är det bra att läsa in sig på vad som kan behöva tas fram.

 

Sidan publicerades: 12 september 2023

Vid frågor om Klimatklivet kontakta Länsstyrelsen i Hallands handläggare

Patrik Ekheimer
patrik.ekheimer@lansstyrelsen.se
010-224 32 27

Martin Gometz
martin.gometz@lansstyrelsen.se
010-224 32 50

Klimatklivet logga