Grundutbildning för tränare, Kungsbacka

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att utgå från i din fortsatta tränarroll. Du får gå utbildningen från det år du fyller 14 år.

Sidan uppdaterades: 21 september 2023

Grundutbildningens upplägg är en digital kick-off, följt av webbstudier i lärgrupp eller individuellt. Därefter en fysisk träff i Kungsbacka och hemuppgift.

Ta chansen att utvecklas i din tränarroll tillsammans med andra tränare inom andra föreningar och idrotter.

Plats:

Elof Lindälvs Gymnasium och dess motionshall

Datum:

tisdag 19 september 2023 – lördag 28 oktober 2023

Starttid:

Kl. 19.00

Sluttid:

Kl. 17.00

Anmälan:

Senast onsdag 6 september 2023

Sidan publicerades: 5 juni 2023