Grundutbildning för tränare: Digitalt/Kungsbacka

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att utgå från i din fortsatta tränarroll. Du får gå utbildningen från det år du fyller 14 år.

Sidan uppdaterades: 26 september 2023

Upplägget för utbildningen är webbstudier i lärgrupp och/eller individuellt. Vi startar upp med en digital träff den 26 september och avslutar med en fysisk träff på Hotell Halland i Kungsbacka den 11 november.

Plats:

Digital och Kungsbacka

Datum:

tisdag 26 september 2023

Starttid:

Kl. 19.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast tisdag 19 september 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 9 januari 2023