Barn värmer upp i en idrottshall

Projektstöd Återstart

Sidan uppdaterades: 16 mars 2023

Med återstartsstödet vill vi ge föreningarna möjlighet att göra extra insatser för att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Coronapandemin har lett till att många barn och unga, ledare och andra eldsjälar har lämnat idrotten och att engagemanget i föreningarna har minskat.

Vad innebär stödet?

Projektstöd IF Återstart ska stimulera en uppstart och riktar sig till särskilt utsatta föreningar. Stödet riktar sig framförallt till de föreningar som under pandemin tappat barn- och ungdomsverksamhet, och/eller deltagare med funktionsnedsättning.

Det finns två huvudområden som er förening kan beviljas stöd för:

  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten
  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning

Vad kan föreningen söka stöd till?

Stödet ska gå till insatser i föreningarna som mildrar coronapandemins effekter och bidrar till en återstart där verksamheten kan växa sig stark igen.

1. Stöd till folkbildning och utbildning

För att möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati.

2. Stöd till föreningsdemokrati

För insatser som stärker de demokratiska processerna i föreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet i årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

3. Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

För insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar.

Det är enkelt att ansöka

Ansökan görs löpande och sker i dialog med din förenings idrottskonsulent på RF-SISU Halland. Efter genomförd satsning gör ni en enklare återrapport.

Kontakt

För mer information kontakta er förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Halland.

 

Sidan publicerades: 19 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!