Byggarbetsplats i anslutning till fotbollsplan

Projektstöd Anläggning

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till Projektstöd IF Anläggning med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Stödet kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Halland.

För att ansöka om projektstöd Anläggning ska ni alltid börja med att ta kontakt med er förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Halland. Har ni ingen kontakt med en idrottskonsulent får ni det enklast genom att mejla till halland@rfsisu.se.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2024 öppnar den 10 januari.

Ansökningsmodulen är öppen hela året men handläggning sker enligt följande perioder:
Ansökningsperiod 1: 10 januari - 25 februari
Ansökningsperiod 2: 1 augusti - 29 september
Ansökningsperiod 3: 30 september - 31 oktober

Beslut om stöd till utrustning för utövare med funktionsnedsättning sker löpande.

Ansökningsformuläret för anläggningsstödet 2024-2025 hittar ni på föreningens IdrottOnline-sida under Idrottsmedel. Manual finns på idrottonline.se

Ordförande, kassör samt idrottsmedel firmatecknare är de som har behörighet att skicka in en ansökan i IdrottOnline.

Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas.

Stöd att söka från Riksidrottsförbundet

Följande stöd går att söka inom projektstöd anläggning:

Nyutveckling anläggning

Under innevarande år öppnas också en ny stödform för nyutveckling upp. Stödformen riktar sig till projekt med en ambition om nytänkande och nya lösningar för att välkomna fler barn och ungdomar, samt idrottare med funktionsnedsättning. Projektet behöver inte vara unikt, men det behöver framgå hur anläggningen eller idrottsmiljön har ett eller flera nytänkande inslag. Ansökan behöver vara inskickad senast den 31 oktober.

Mer information om regelverk och riktlinjer hittar ni på Riksidrottsförbundets hemsida:

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer - Riksidrottsförbundet (rf.se)

Beslut

Handläggning av ansökningar tar fyra till sex veckor efter att ansökningsperioden stängt.

Om det är aktuellt med komplettering av er ansökan kommer vi att kontakta er.
Före utbetalning av stöd ska också följande handlingar inkomma i IdrottOnline:

  • Medfinansieringsintyg.
  • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal
  • Verksamhetsberättelse med revisionsberättelse (originalkopia)
  • Styrelseprotokoll innehållande beslut om att genomföra aktuellt projekt (originalkopia)

Återrapport

Återrapporten finns i ert ärende i IdrottOnline och ska skickas in snarast efter projektets slutförande, dock senast 3 år efter beslut om beviljat stöd.

Manual IdrottOnline här

Tips på vägen

Andra finansiärer

Det kan också finnas möjlighet att erhålla stöd från andra finansiärer, nedan finner ni länkar till några av dem.

Arvsfonden

Boverket

Jordbruksverket

Var ute i god tid

Både vi och andra finansiärer har kortare eller längre handläggningstid. Ibland krävs bygglov och det kan finnas andra förutsättningar som är tidskrävande.

Energirådgivarna

Inom RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan ni som idrottsförening söka stöd för energibesparande åtgärder. För att få stöd krävs en energi- och miljökartläggning gjord av en oberoende part. I Halland finns energirådgivare i samtliga kommuner som ger gratis och opartiska råd om energieffektivisering. Information om Energirådgivarna finner ni på Energirådgivarna

Lag som påverkar idrottsföreningar

En lag från 2016 innebär att en byggherre (föreningen) måste meddela Skatteverket när en byggnation startar och slutar samt att man måste föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen.

Mer information om lagen finns på Skatteverkets hemsida.

Kommunala anläggningsbidrag

I flera av Hallands kommuner finns olika former av stöd för investering i föreningens anläggning. Många gånger kan ni få stöd till drift av anläggningen. Kontakta din kommun för att få veta mer.

Involvera barn och unga i projektet

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det är därför viktigt att barn och unga är delaktiga i projekt som rör deras idrottsanläggning eller idrottsmiljö.

Sidan publicerades: 19 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!