Två glada barn utomhus

LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

LOK-stödet finns för att stödja barn- och ungdomsidrott. Alla idrottsföreningar som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn mellan 7–25 år kan söka LOK-stöd för genomförda aktiviteter.

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd. Bidraget kan sökas av föreningar som är anslutna till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i ålder 7-25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns).

Det är RF som fördelar och fastställer regelverk för det statliga aktivitetsstödet på uppdrag av regeringen.

Det finns även ett kommunalt aktivitetsstöd. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler, ta kontakt med din kommun eller fråga din förenings idrottskonsulent.

Så söker du LOK-stöd

Ansökan om statligt LOK-stöd görs via din förenings sida i idrottens administrativa stödsystem, IdrottOnline.

Läs manualen för hur du närvaroregistrerar i IdrottOnline Pdf, 2 MB.

Sista datum för ansökan

 • Ansökan för aktiviteter genomförda 1 januari-30 juni: senast 25 augusti.
 • Ansökan för aktiviteter genomförda 1 juli-31 december: senast 25 februari

Vid försenad ansökan görs avdrag.

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande:

 • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent.
 • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent.
 • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent.
 • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås.

Observera även att ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas.

Digital närvaroregistrering

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen (RS) är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020.

Beslutet innebär att föreningen, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

För följande externa system har föreningen i dag möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline:

 • KanslietOnline
 • BRP Systems
 • Sportadmin
 • Svenskalag.se
 • Laget.se
 • CoachHippo
 • MATCHi
 • MyClub
 • Mina Aktiviteter
 • Pastell Data
 • Hippocrates
 • Zoezi

2020 släppte RF en mobilapp för att göra det ännu enklare att närvaroregistrera digitalt. Det är helt gratis för föreningen att använda IdrottOnline och mobilappen.

Digital närvaroregistrering innebär ett antal förenklingar för föreningen:

 • Du riskerar inte att närvarokort kommer bort – allt finns sparat på föreningens IdrottOnline-sida.
 • Alla i föreningen (med rätt behörighet) har åtkomst till materialet.
 • Du slipper räkna ihop dina närvarokort – summeringen sker automatiskt.
 • Du behöver inte hålla koll på årtal och åldrar – systemet summerar automatiskt till rätt åldersgrupp.
 • Du behöver inte själv stämma av mot LOK-stödsreglerna, utan systemet kontrollerar själv och ger direkt kvitto på om det är en godkänd LOK-stödsaktivitet eller inte.
 • Godkända aktiviteter kommer automatiskt med i föreningens LOK-stödsansökan. När det är dags att skicka in ansökan behöver man bara stämma av att allt är närvaroregistrerat och sedan skicka in själva ansökan.
 • Möjlighet att rapportera via mobiltelefon.
 • Det underlättar vid en eventuell kontroll av LOK-stödsansökan: föreningen kan godkänna att LOK-stödsgruppen får tillgång till redovisade aktiviteter och/eller medlemsregister och man behöver då inte skicka in detta per post.
 • Möjlighet finns att skriva ut registrerade aktiviteter som närvarokort, för att till exempel kunna lämna till kommunen.
 • Närvaroregistrerar du i IdrottOnline kan du föra över allt till kommunens system via funktionen ”Kommunfil”, så att ni inte behöver dubbelregistrera föreningens aktiviteter. Ta kontakt med din kommun för att se om de tar emot kommunfilen, eller gå till listan med kommuner som har möjlighet att ta emot kommunfilen.

Frågor om digital närvaroregistrering besvaras av LOK-stödsgruppen via telefon 08-699 61 50 (knappval 3) eller e-post till lok@rfsisu.se.

Läs mer om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets hemsida

Sidan publicerades: 19 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!