Registerutdrag - så här fungerar det

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020.
Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs, det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Ett förebyggande arbete

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.
Om du behöver mer information, här kan du ta del av frågor och svar om registerutdrag.

Krav på registerutdrag

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med, eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med, barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.


 


Sidan publicerades: 9 november 2022