På barnens villkor

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt - på barn och ungas villkor.

Barn- och ungdomsidrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I idéprogrammet Idrotten Vill utvecklar vi tankarna med riktlinjer för hur både barnidrotten och ungdomsidrotten ska bedrivas.

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken, inom barn- och ungdomsidrotten. Riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till och med 19 år. Ladda ner riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott Pdf, 799 kB.

Barnens spelregler

RF har i samarbete med Bris tagit fram materialet "Barnens spelregler" som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Lär dig mer på Barnens spelreglers webbplats.

Trygg idrott

En trygg idrottsmiljö förutsätter att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar. Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. Läs mer om hur RF jobbar för trygg idrott.

Mer om: Barn- och ungdomsidrott

Sidan publicerades: 29 november 2022