Rörelse en timme om dagen på Wisbygymnasiet

Projektet Hållbar Hälsa vill få ungdomar på Wisbygymnasiet att röra sig en timme om dagen genom att, tillsammans med Gotlands idrottsföreningar, erbjuda roliga aktiviteter på skolan som uppmuntrar till rörelseglädje och främjar elevernas fysiska och psykiska hälsa.

Sidan uppdaterades: 26 maj 2023

Projektet har beviljats 4,6 miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF+) och är ett samarbete mellan Wisbygymnasiet och RF-SISU Gotland. Projektet kommer att erbjudas ett stort utbud av aktiviteter med syfte att alla elever ska hitta någonting som passar. Den här sortens samarbete mellan föreningslivet och gymnasieskolan är unikt. Jenny Staffansdotter, TF projekledare, tror att kombinationen föreningsidrott och skola kommer att göra skillnad för att aktivera den gruppen ungdomar som tidigare inte deltagit på idrottslektionerna. Hon berättar att tidigare forskning har visat att mer idrott på schemat ofta inte är lösningen för att få de som rör sig minst att röra sig mer. Med det i åtanke kommer aktiviteterna som erbjuds att ha låga trösklar och många variationer.
     - Vill man ha en bestående förändring kan man inte erbjuda mer av samma, säger Jenny Staffansdotter.

Projektet lägger stor vikt vid att ta till vara på elevernas kreativitet, önskemål och engagemang. Målen och förhoppningarna med projektet är bland annat att genom rörelse kunna bidra positivt till elevernas studieresultat så att fler klarar sin gymnasieexamen, att fler elever upplever sig ha en bättre fysisk hälsa, minskad andel elever som upplever sig ha psykisk ohälsa och främja samverkan mellan skola och föreningsliv.


Sidan publicerades: 26 maj 2023